Hà Nội kiểm tra, rà soát nhà ở và công trình công cộng cũ nguy hiểm

N. Huyền

Theo kế hoạch, từ 15/7-15/8/2016 cơ quan chức năng sẽ lập danh sách, đánh giá bước đầu của người quản lý, sử dụng. Từ 16/8-16/12/2016, chuyên gia khảo sát, đánh giá sơ bộ. Năm 2017 sẽ tổ chức khảo sát, đánh giá chi tiết nhà ở cũ.

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội  Nguyễn Thế Hùng vừa ký văn bản nêu rõ thành phố sẽ kiểm tra hiện trạng, thống kê đánh giá về mức độ an toàn chịu lực với các công trình  Nhà chung cư xây dựng trước năm 1994; nhà biệt thự; trụ sở làm việc; công trình có tuổi thọ trên 60 năm và các công trình có dấu hiệu nguy hiểm, mất an toàn trên địa bàn Thành phố.

Hà Nội sẽ kiểm tra, rà soát những chung cư cũ nguy hiểm

Đây là hoạt động nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, khai thác sử dụng quỹ nhà trên địa bàn TP bằng việc chủ động phát hiện sớm công trình có dấu hiệu nguy hiểm, không đảm bảo an toàn cho việc khai thác, sử dụng, áp dụng các biện pháp an toàn kịp thời, đảm bảo không xảy ra sự cố công trình.

Đồng thời nâng cao nhận thức, vai trò trách nhiệm của cá nhân, tổ chức là chủ sở hữu đơn vị quản lý sử dụng công trình trong việc quản lý sử dụng khai thác công trình thuộc sở hữu của mình hoặc được nhà nước giao quyền quản lý, sử dụng để chủ động thực hiện công tác sửa chữa bảo trì công trình đảm bảo chất lượng và giữ gìn cảnh quan chung cho đô thị.

Theo đó, công tác kiểm tra, đánh giá mức độ an toàn chịu lực công trình được thực hiện bằng phương pháp đo đạc, đánh giá trực quan của người quản lý sử dụng công trình; Lập danh mục báo cáo sơ bộ tình trạng hư hỏng đối với các công trình được xác định là nguy hiểm, mất an toàn cho người sử dụng; kiểm tra, xác minh đối chiếu và tổng hợp, đánh giá, phân loại.

Đối tượng thực hiện việc kiểm tra hiện trạng về mức độ an toàn chịu lực của công trình bao gồm các cá nhân, tổ chức được nhà nước giao quản lý sử dụng công trình. Các công trình xây dựng thuộc đối tượng điều tra khảo sát là các công trình xây dựng có dấu hiệu mất an toàn chịu lực cụ thể: những chung cư được xây dựng từ trước năm 1994; nhà biệt thự, trụ sở làm việc, công trình công cộng có tuổi thọ trên 60 năm; các công trình xây dựng khác có dấu hiệu nguy hiểm, mất an toàn.

Theo kế hoạch, từ 15/7-15/8/2016 sẽ lập danh sách, đánh giá bước đầu của người quản lý, sử dụng. Từ 16/8-16/12/2016, Chuyên gia khảo sát, đánh giá sơ bộ. Năm 2017 sẽ tổ chức khảo sát, đánh giá chi tiết.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet