Hà Nội kiểm tra thu chi đầu năm học

PV

Sở GD&ĐT Hà Nội vừa có văn bản gửi Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã về việc chấn chỉnh thu chi đầu năm học 2015 – 2016 sau khi có nhiều phản ánh trên báo chí về tình trạng lạm thu xảy ra trên địa bàn Hà Nội.

Công văn của Sở GD&ĐT Hà Nội chỉ rõ: Vừa qua, báo chí đã thông tin một số trường học trên địa bàn Hà Nội xảy ra tình trạng thu chi đầu năm học không đúng qui định, gây bức xúc trong cha mẹ học sinh và dư luận xã hội.

Công văn của Sở GD&ĐT Hà Nội về việc chấn chỉnh công tác thu chi tại các trường trên địa bàn HN

Để chấn chỉnh công tác thu chi đầu năm học 2015-2016, Sở GD&ĐT đã có công văn về việc thực hiện thu chi học phí và các khoản thu khác năm học 2015 - 2016. Sở cũng dã thành lập 21 đoàn kiểm tra tình hình thực hiện nhiệm vụ đầu năm học.

Để tiếp tục chấn chỉnh việc thu chi đầu năm học của các trường trên địa bàn Hà Nội, Sở GD&ĐT đề nghị Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã chỉ đạo các đơn vị thực hiện nghiêm Quyết định của UBND thành phố Hà Nội ban hành quy định về thu sử dụng các khoản thu khác trong các cơ sở giáo dục công lập của thành phố Hà Nội (trừ các cơ sở giáo dục công lập chất lượng cao).

Đề nghị UBND các quận, huyện, thị xã tổ chức các đoàn kiểm tra tình hình thu chi đầu năm học của các trường trên địa bàn theo phân cấp quản lý. Báo cáo kết quả kiểm tra về Sở GD&ĐT Hà Nội trước ngày 10/10/2015 để Sở tổng họp báo cáo UBND thành phố.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet