Hà Nội: Làm rõ vi phạm tại Công viên Tuổi trẻ Thủ đô trong tháng 8

Minh Thư

UBND thành phố Hà Nội yêu cầu quận Hai Bà Trưng cùng Công an Hà Nội kiểm tra toàn bộ hoạt động của các cơ sở kinh doanh, dịch vụ trong Công viên Tuổi trẻ Thủ đô…

Văn phòng UBND TP Hà Nội vừa có thông báo kết luận của Phó chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Quốc Hùng về việc triển khai một số dự án công viên trên địa bàn Hà Nội.

Về dự án Công viên Tuổi trẻ Thủ đô, Theo đó, ông Nguyễn Quốc Hùng yêu cầu UBND quận Hai Bà Trưng chủ trì, phối hợp với Công an Hà Nội và các sở ngành liên quan kiểm tra toàn bộ hoạt động của các cơ sở kinh doanh, dịch vụ trong Công viên Tuổi trẻ Thủ đô, xác định nguyên nhân nguồn gốc các công trình vi phạm, các hoạt động kinh doanh không đúng quy định. Kết quả kiểm tra phải báo cáo UBND TP Hà Nội trong tháng 8/2015.

Thành phố yêu cầu làm rõ các công trình vi phạm, các hoạt động kinh doanh không đúng quy định ở Công viên Tuổi trẻ Thủ đô.

Phó Chủ tịch cũng giao quận Hai Bà Trưng và các đơn vị liên quan kiểm tra, rà soát nội dung dự án đầu tư xây dựng Công viên Tuổi trẻ Thủ đô đã được phê duyệt, đánh giá tình hình thực trạng, khối lượng công việc giải phóng mặt bằng còn phải thực hiện, cân đối nguồn vốn các điệu kiện giải phóng mặt bằng… Đồng thời đề xuất về phương án quản lý toàn bộ công viên này và các phương án cụ thể để tiếp tục triển khai dự án, báo cáo thành phố trong quý 3/2015.

Giao Sở Tài chính xem xét, rà soát toàn bộ hoạt động tài chính của Công ty TNHH MTV Đầu tư dịch vụ Tuổi trẻ Hà Nội gắn với Dự án Công viên Tuổi trẻ Thủ đô để có thể xác định rõ trách nhiệm tài chính của Công ty phục vụ cho việc xử lý các vấn đề tài chính của Dự án.

Đối với Dự án Công viên Đống Đa, để có thể tiếp tục nghiên cứu, triển khai Dự án Công viên Đống Đa, UBND thành phố giao lãnh đạo UBND quận Đống Đa cùng lãnh đạo Sở Kế hoạch và đầu tư chủ trì cũng các sở ngành liên quan để phối hợp rà soát lại quá trình thực hiện Dự án từ trước đến nay, đánh giá hiện trạng về quản lý quy hoạch, quản lý đất đai, quản lý dân cư…

Thống nhất đề xuất, báo cáo UBND TP các phương án để triển khai thực hiện trong thời gian tới, trong đó làm rõ những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc, các giải pháp và điều kiện cần thiết để triển khai thực hiện. Sở Kế hoạch và đầu tư tổng hợp, báo cáo UBND thành phố trước ngày 20/8.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet