Hà Nội lập 10 đoàn kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử 2016

N. Huyền

Từ 9/5 - 20/5, 10 đoàn công tác của Hà Nội sẽ tiến hành kiểm tra toàn diện các mặt xung quanh công tác chuẩn bị bầu cử Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 tại các quận, huyện, thị xã, xã, phường, thị trấn.

Việc niêm yết danh sách cử tri tại cơ sở cũng là một trong những nội dung kiểm tra

Ủy ban Bầu cử thành phố Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 46/KH-UBBC, triển khai kiểm tra tình hình thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội (khóa XIV) và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.

Theo kế hoạch, từ ngày 9/5 đến 20/5/2016, 10 đoàn công tác sẽ tiến hành kiểm tra tại các quận, huyện, thị xã, xã, phường, thị trấn công tác thông tin, tuyên truyền; kết quả hội nghị hiệp thương lần thứ ba về lập danh sách những nguời đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND cấp huyện, cấp xã; việc lập, công bố, niêm yết danh sách, tiểu sử tóm tắt các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 theo các đơn vị bầu cử và các khu vực bỏ phiếu; việc tổ chức phổ biến danh sách, tiểu sử tóm tắt ứng cử viên; việc tập huấn nghiệp vụ công tác bầu cử cho các thành viên của các tổ chức phụ trách bầu cử và cán bộ, công chức giúp việc phục vụ công tác bầu cử, nhất là tập huấn cho thành viên các tổ bầu cử về trình tự tổ chức ngày bầu cử, nghiệp vụ kiểm phiếu, lập biên bản bầu cử.

Các đoàn kiểm tra cũng tiến hành rà soát công tác tổ chức tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh về công tác bầu cử; việc bố trí địa điểm, thông báo lịch trực, phân công công chức trực tiếp công dân; phân loại số lượng, tiến độ, kết quả giải quyết; công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; phòng chống cháy nổ, đảm bảo an toàn cho cuộc bầu cử.

Ngoài ra, các đoàn cũng sẽ kiểm tra việc chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất: hòm phiếu, con dấu, các biên bản, biểu mẫu, nội quy phòng bỏ phiếu, phiếu bầu cử và thực hiện trang trí địa điểm bỏ phiếu; nghe phản ánh dư luận xã hội, dự báo tình hình công tác bầu cử; những khó khăn, vướng mắc cần tháo gỡ, giải quyết.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet