Hà Nội lập 2 đoàn giám sát công tác bầu cử ĐBQH khóa XIV

Vạn Xuân

Hà Nội vừa quyết định tổ chức 2 đoàn giám sát do Chủ tịch và Phó Chủ tịch HĐND Thành phố làm trưởng đoàn để giám sát công tác bầu cử ĐBQH khóa XIV sắp diễn ra.

Thực hiện Nghị quyết số 20/2015/NQ-HĐND ngày 4/12/2015 của HĐND Thành phố Hà Nội về Chương trình giám sát năm 2016, Thường trực HĐND Thành phố đã ban hành Quyết định số: 07/QĐ-HĐND ngày 25/2/2016 về thành lập Đoàn giám sát công tác bầu cử kèm kế hoạch giám sát công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. 

Thường trực HĐND TP Hà Nội tổ chức 2 đoàn giám sát: Đoàn 1 do đồng chí Nguyễn Thị Bích Ngọc – Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thành phố làm trưởng đoàn; Đoàn 2 do đồng chí Lê Văn Hoạt – Phó chủ tịch HĐND Thành phố làm trưởng đoàn.

Hà Nội vừa lập 2 đoàn giám sát việc bầu cử ĐBQH khóa XIV và HĐND nhiệm kỳ 2016-2021. Ảnh minh họa

Mục đích của cuộc giám sát này nhằm đánh giá tình hình công tác tổ chức, triển khai, thực hiện kế hoạch bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. Đồng thời nắm rõ những thuận lợi, khó khăn vướng mắc của các cơ quan, đơn vị liên quan trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện, từ đó đưa ra giải pháp cụ thể tháo gỡ để công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 đạt kết quả tốt, thực hiện dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm và đảm bảo đúng tiến độ.

Nội dung giám sát tập trung chủ yếu vào một số công tác cơ bản như: Triển khai quán triệt các văn bản của Trung ương, Thành phố, kế hoạch của cấp huyện về công tác bầu cử; Triển khai thực hiện kế hoạch bầu cử ở cấp huyện, cấp xã; Thành lập các tổ chức phụ trách bầu cử; Phối hợp hiệp thương giới thiệu người ứng cử; Ấn định số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử, số lượng đại biểu được bầu và chia khu vực bỏ phiếu bầu cử; Xây dựng kế hoạch thông tin, tuyên truyền vận động cho bầu cử và phương án đảm bảo an ninh trật tự, an toàn cho cuộc bầu cử; Lập và niêm yết danh sách cử tri; Lập, công bố và niêm yết danh sách những người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND; Chuẩn bị các điều kiện về: kinh phí, phương tiện, cơ sở vật chất, in ấn tài liệu phục vụ cho công tác bầu cử; trang trí tại các khu vực bỏ phiếu; Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan đến công tác bầu cử; Tổ chức ngày bầu cử; Các nội dung công việc khác theo quy định của Luật.

Phạm vi giám sát tình hình triển khai thực hiện kế hoạch bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 theo đúng quy định của pháp luật (thời điểm đến kết thúc bầu cử).

Theo quyết định các đoàn giám sát của Thường trực HĐND Thành phố thực hiện giám sát đối với UBND cấp huyện (kết hợp khảo sát một số UBND cấp xã) trong hai đợt: đợt 1 dự kiến trong tháng 3/2016; đợt 2 từ ngày 22/4/2016 đến kết thúc bầu cử.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet