Hà Nội lập tổ công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo về bầu cử QH

Vạn Xuân

Ngày 7/3, UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 1060/QĐ-UBND về việc thành lập Tổ công tác giúp việc cho Tiểu ban chỉ đạo giải quyết khiếu nại, tố cáo về bầu cử ĐBQH khóa XIV và đại biểu HĐND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2016-2021.

Theo đó, Tổ công tác gồm 16 thành viên do Phó Chánh thanh tra thành phố Bùi Văn Định làm Tổ trưởng.

Tổ công tác có nhiệm vụ tham mưu cho Tiểu ban chỉ đạo, giải quyết khiếu nại, tố cáo về bầu cử ĐBQH khóa XIV và đại biểu HĐND thành phố; xây dựng các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn các tổ chức phụ trách bầu cử cấp huyện, cấp xã tổ chức tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị về bầu cử theo quy định của pháp luật.

Hà Nội vừa lập tổ công tác để giải quyết khiếu nại, tố cáo trong công tác bầu cử QH khóa XIV và đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2016-2021.

Ngoài ra, Tổ công tác tổ chức tiếp công dân, tiếp nhận đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh về bầu cử và tham mưu cho Tiểu ban chỉ đạo, giải quyết khiếu nại, tố cáo về bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND chỉ đạo xử lý theo quy định của pháp luật; theo dõi, đôn đốc, tổng hợp, tham mưu xây dựng các báo cáo (định kỳ, đột xuất) về tình hình, kết quả tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo về bầu cử.

Thành viên Tổ công tác sẽ tiếp công dân thường xuyên từ ngày 10/3/2016 đến hết bầu cử tại trụ sở UBND thành phố (phòng 1005, tầng 10, Tòa nhà số 01 phố Hoàng Đạo Thúy, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân).

Cùng ngày, Tiểu ban chỉ đạo, giải quyết KNTC về bầu cử thành phố Hà Nội đã ban hành Kế hoạch số 51/KH-TBCĐGQKNTC về tiếp công dân, giải quyết KNTC về bầu cử ĐBQH khóa XIV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.

Theo đó, Tiểu ban chỉ đạo, giải quyết KNTC về bầu cử của thành phố sẽ tổ chức hội nghị trực tuyến quán triệt và hướng dẫn triển khai thực hiện công tác tiếp công dân và giải quyết KNTC về bầu cử cho Ủy ban bầu cử các quận, huyện, thị xã; xây dựng và ban hành văn bản tiếp công dân và giải quyết KNTC về bầu cử; thành lập tổ công tác giúp việc và chỉ đạo tổ công tác tiếp công dân thường xuyên; tham mưu giúp Ủy ban bầu cử thành phố chỉ đạo, giải quyết theo quy định của pháp luật; kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các đơn vị trong tổ chức tiếp công dân, tiếp nhận và xử lý, giải quyết KNTC về bầu cử.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet