Hà Nội lên phương án trả nợ vốn vay ODA làm tuyến đường sắt Nhổn – ga Hà Nội

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung vừa ký văn bản báo cáo HĐND TP về phương án sử dụng và trả nợ vốn vay lại nguồn vốn ODA của dự án Tuyến đường sắt đô thị thí điểm thành phố Hà Nội, đoạn Nhổn- ga Hà Nội.

Đây cũng là báo cáo sẽ được UBND TP Hà Nội trình HĐND TP Hà Nội xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 4 sắp diễn ra từ ngày 3-5/7 tới.


Theo báo cáo, Tổng mức đầu tư Dự án được phê duyệt tại Quyết định số 1970/QĐ-UBND ngày 27/4/2009 là 783 triệu Euro (vốn vay ODA la 653 triệu Euro, vốn đối ứng là 130 triệu Euro), thời gian thực hiện 2009 - 2015.

Sau đó, dự án được phê duyệt điều chỉnh tại Quyết định số 4007/QĐ-UBND ngày 28/6/2013 với Tổng mức đâu tư là 1.176 triệu Euro (vốn vay ODA là 899,68 triệu Euro, vốn đối ứng là 276 02 triệu Euro);

Ngày 5/12/2014 Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định số 2186/QĐ-TTg phê duyệt điều chỉnh danh mục dự án với Tổng mức đầu tư là 1.176 triệu Euro (vốn ODA là 957,99 triệu Euro; vốn đối ứng trong nước là 218,01 triệu Euro).

Trong đó vốn ODA là 957,99 triệu Euro -  tương đương 24.589.185 triệu VNĐ, bao gồm các nguồn vay từ  Chính phủ Pháp (RPE): 335 triệu Euro;  Cơ quan phát triển Pháp (AFD): 179 triệu Euro;  Ngân hàng phát triển Châu Á (ADB) và Quỹ Công nghệ sạch (CTF): 402 triệu USD (ADB: 352 triệu USD; CTF: 50 triệu USD) tương đương 302 triệu Euro; Ngân hàng đầu tư Châu Âu (EIB): 142 triệu Euro. Vốn đối ứng trong nước là 218,01 triệu Euro được huy động từ Ngân sách Thành phố.

Đến nay, đã hoàn thành đấu thầu và ký kết hợp đồng 8/9 gói thầu, hiện còn gói thầu số  9 - Hệ thống thẻ vé đang chuẩn bị chưa triển khai đấu thầu. Hiện tại, dự án thực hiện được khoảng 30% khối lượng, tiến độ thực hiện dự án đang có những chuyển biến tích cực. Chủ đầu tư đã chủ động thực hiện các giải pháp để đẩy nhanh tiến độ thực hiện, các gói thầu xây lắp đã từng bước rút ngắn  thời gian bị chậm, phấn đấu hoàn thành dự án vào năm 2021.

Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung cũng nêu rõ, tổng nợ vay lại phải trả của dự án ước tính là 561,32 triệu Euro và 112,31 triệu USD tương đương 15.821.323 triệu đồng, thời điểm bắt đầu trả nợ khoản vay lại là năm 2017, thời điểm trả khoản nợ vay lại cuối cùng là năm 2055. Trong đó giá trị nợ vay lại phải trả trong giai đoạn 2017-2020 ước tính là 822 tỷ đồng.

Hiện nay, giữa Bộ Tài chính và ƯBND Thành phố chưa ký hợp đồng vay lại nguồn vốn ODA đối với dự án. Thỏa thuận vay lại nguồn vốn EIB dự kiến ký trong tháng 6/2017 sẽ là hợp đồng vay lại đầu tiên ký giữa Bộ Tài chính và UBND Thành phố.

Người đứng đầu chính quyền Thành phố cũng nhấn mạnh, phương án tính toán kế hoạch trả nợ vốn vay lại của dự án được tuân thủ theo các điều kiện vay (lãi suất, phí, thời gian trả nợ, khoản trả nợ hàng năm) tại các hiệp định vay đã ký với nhà tài trợ. Trong đó bắt đầu từ năm 2017, UBND Thành phố sẽ phải trả nợ khoản vay lại đầu tiên với giá trị khoảng 6,69 triệu Euro (khoảng 159,36 tỷ đồng), thời điểm trả nợ khoản vay lại cuối cùng là năm 2055.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet