Hà Nội liên thông hệ thống quản lý văn bản điện tử với Văn phòng Chính phủ

N. Huyền

UBND thành phố Hà Nội đã chính thức liên thông hệ thống quản lý văn bản điện tử với Văn phòng Chính phủ.
Hà Nội chính thức liên thông phần mềm quản lý văn bản với VPCP

Như vậy, thành phố Hà Nội là đơn vị thứ 2 sau TP Hồ Chí Minh liên thông phần mềm quản lý văn bản với VPCP qua Trục liên thông trên hệ thống mạng truyền số liệu chuyên dùng.

Theo đó, liên thông phần mềm quản lý văn bản cho phép gửi, nhận văn bản điện tử giữa VPCP và UBND thành phố Hà Nội qua hệ thống Trục liên thông. Hệ thống cho phép tự động nhận biết được trạng thái xử lý văn bản giữa 2 cơ quan.

Về kết nối, liên thông phần mềm quản lý văn bản các sở, ngành, đơn vị cấp huyện, cấp xã, theo ông Nguyễn Thịnh Thành, Chánh Văn phòng UBND thành phố Hà Nội: hoạt động ứng dụng gửi, nhận văn bản điện tử, liên thông giữa Hệ thống Quản lý văn bản và Điều hành thành phố Hà Nội với các ứng dụng quản lý văn bản của các cơ quan trong Thành phố đã được triển khai từ năm 2009.

Việc ứng dụng này đã mang lại hiệu quả thiết thực, ổn định, là công cụ gắn liền với công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo UBND thành phố, đồng bộ, thông suốt đến các cấp của Thành phố. Dưới sự chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo thành phố cùng nỗ lực của các sở, ban, ngành, đến nay, UBND thành phố Hà Nội đã kết nối, liên thông phần mềm quản lý văn bản tới 68 sở, ban, ngành; 382/584 đơn vị cấp xã, đạt 65%; 881 đơn vị cấp 2 trực thuộc các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã. 

Được biết, Hà Nội phấn đấu hết năm 2016, cơ bản hoàn thành kết nối, liên thông phần mềm quản lý văn bản các sở, ngành, đơn vị cấp huyện, cấp xã.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet