Hà Nội nghiêm túc triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp

N. Huyền

Thành ủy Hà Nội vừa kết thúc đợt kiểm tra công tác quán triệt, xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng 12 tại các chi, đảng bộ trực thuộc.

Quận Thanh Xuân quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng đến cán bộ công chức của quận.

Ngay sau đại hội của 60 Đảng bộ trực thuộc Thành ủy Hà Nội, hầu hết các đảng bộ trực thuộc đã chủ động tổ chức học tập nghị quyết của các đảng bộ đảm bảo nghiêm túc và có đổi mới về nội dung và hình thức.

Các đảng bộ trực thuộc đã chỉ đạo, tổ chức triển khai học tập Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVI, thông báo kết quả Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII của Đảng tới các tổ chức cơ sở đảng một cách nghiêm túc, khoa học và sáng tạo, bảm đảm đúng tiến độ.

Nhiều địa phương, đơn vị đã có cách làm hay, hiệu quả như: tổ chức các lớp học theo từng khối cơ quan, đơn vị sự nghiệp, đơn vị sản xuất kinh doanh, phân công cán bộ quản lý, theo dõi, cung cấp tài liệu, đề cương giới thiệu nghị quyết, chủ động mời báo cáo viên cấp trên và đề xuất báo cáo viên do cấp ủy đảm nhiệm, sắp xếp lịch cụ thể cho lớp tập ở xã, phường, thị trấn; tổ chức các lớp học theo cụm hoặc bố trí các lớp học ngoài giờ đối với các đơn vị thuộc khối doanh nghiệp. Một số tổ chức cơ sở đảng do tính chất công việc, hoạt động có tính độc lập ở các địa phương khác thì tổ chức học theo hình thức trực tuyến.

Đến nay, việc nghiên cứu, học tập nghị quyết tại tổ chức cơ sở đảng (xã, phường, thị trấn và tương đương) cơ bản hoàn thành, đạt tỷ lệ trên 90%. Số cán bộ, đảng viên tham gia học tập đạt tỷ lệ từ 91-93%, một số đảng bộ triển khai học tập nghị quyết có số lượng cán bộ, đảng viên tham gia đạt tỷ lệ cao như: Quận Đống Đa (99,7%), Ba Đình (98%), Thanh Xuân (98%), Thạch Thất (98,6%), Phúc Thọ (96%)…

Nét mới của đợt triển khai học tập nghị quyết lần này là tổ chức cho cán bộ, đảng viên viết phiếu thu hoạch sau khi kết thúc lớp học, nhiều đồng chí thường trực cấp ủy đã trực tiếp giới thiệu, quán triệt nghị quyết cho cán bộ, đảng viên, tạo sự gắn kết trong việc giới thiệu nội dung cơ bản của nghị quyết với việc triển khai tổ chức thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ cùng cấp, phù hợp với thực tiễn của địa phương, đơn vị như: Quận ủy Thanh Xuân, Huyện ủy Sóc Sơn, Đảng ủy Tổng Công ty Xây dựng công trình giao thông 4, Tổng Công ty Điệc lực Hà Nội được cán bộ, đảng viên ghi nhận, đánh giá cao.

Cùng với việc triển khai học tập nghị quyết đến cán bộ, đảng viên, các đảng bộ đã chỉ đạo tổ chức học tập, quán triệt nghị quyết đến các tổ chức chính trị, xã hội ở địa phương; tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, các bản tin nội bộ đến từng chi bộ cơ sở, nhằm nâng cao nhận thức, tạo sư đồng thuận trong cán bộ, đảng viên và nhân dân trong việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị mà nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp đề ra.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet