Hà Nội: Phân bổ 250 tỷ đồng cho vay phát triển nông nghiệp, xây dựng NTM

Huyền Anh

​UBND TP Hà Nội vừa phê duyệt kế hoạch phân bổ nguồn vốn cho vay ngân sách thành phố ủy thác qua Chi nhánh NHCS XH TP Hà Nội cho vay phục vụ phát triển nông nghiệp, xây dựng NTM,​nâng cao đời sống nông dân năm năm 2017.

 

Hà Nội vừa phê duyệt kế hoạch phân bổ nguồn vốn cho vay ngân sách thành phố ủy thác qua Chi nhánh NHCS XH TP Hà Nội cho vay phục vụ phát triển nông nghiệp, xây dựng NTM,nâng cao đời sống nông dân năm năm 2017.

Theo quyết định, số tiền phân bổ nguồn vốn cho vay ngân sách thành phố ủy thác qua Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội TP Hà Nội cho vay phục vụ phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới nâng cao đời sống nông dân năm 2017 là 250 tỷ đồng.

Sở Lao động, Thương binh và Xã hội Hà Nội có trách nhiệm phối hợp Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội thành phố kiểm tra, rà soát cho vay đảm bảo đúng đối tượng, đúng mục đích cho vaỵ, tránh trùng lắp các chương trình hỗ trợ liên quan của trung ương và thành phố. Chủ trì, phối hợp với các sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính, Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội thành phố rà soát, tham mưu, báo cáo UBND thành phố phê duyệt điều chỉnh kế hoạch phân bổ nguồn vốn giữa các huyện, thị xã (nếu có), không để tồn đọng, lãng phí vốn.

Liên quan đến nhiệm vụ trên, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kiểm tra việc cho vay đảm bảo đúng đối tượng, đúng mục đích cho vay, tránh trùng lắp với các chương trình hỗ trợ liên quan của trung ương và thành phố.

Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội thành phố tổ chức cho vay đúng đối tượng, đúng mục đích sử dụng vốn vay, tránh trùng lắp các chương trình hỗ trợ liên quan của trung ương và thành phố. Quản lý và sử dụng nguồn vốn cho vay đúng phương án phân bổ cho 18 huyện, thị xã.

UBND và Ban Đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội các huyện, thị xã có trách nhiệm tổ chức, triển khai việc cho vay đúng quy định hiện hành.

  • Tag:
cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet