Hà Nội: Phấn đấu hết năm 2017 có 50% dân số nông thôn được sử dụng nước sạch

Huyền Anh

Giám đốc Sở NN & PTNN Chu Phú Mỹ cho biết hiện tỷ lệ dân số nông thôn được sử dụng nước sạch là 40%. TP đang xây dựng nhà máy nước mặt sông Đuống, sông Hồng phấn đấu hết năm 2017 có 50% dân số nông thôn được sử dụng nước sạch.
Ông Chu Phú Mỹ (Giám đốc Sở NN & PTNN) và bà Hoàng Thị Huyền (Phó Chánh văn phòng điều phối chương trình xây dựng NTM TP Hà Nội)

Gần 70% xã được công nhận đạt chuẩn NTM

Theo bà Hoàng Thị Huyền, Phó Chánh văn phòng điều phối chương trình xây dựng NTM TP Hà Nội: trong 6 tháng đầu năm, toàn TP tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu nông nghiệp theo hướng tăng dần tỷ trọng chăn nuôi và thương mại dịch vụ; hỗ trợ phát triển các vùng sản xuất chuyên canh tập trung quy mô lớn, có giá trị kinh tế cao. Đến nay, toàn TP có 46 mô hình nông nghiệp công nghệ cao, trong đó một số địa phương có nhiều mô hình như Sóc Sơn (8 mô hình), Thanh Oai (7 mô hình), Thanh Trì (6 mô hình), Quốc Oai (5 mô hình)…

Từ đó, thu nhập và đời sống của nhân dân ngày càng được cải thiện và nâng cao. Tính đến hết năm 2016, thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn đạt 36 triệu đồng; tỷ lệ hộ nghèo khu vực nông thôn giảm còn 3,65%. Công tác y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân có nhiều tiến bộ, 100% trạm y tế có bác sỹ công tác khám chữa bệnh; tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế tại một số huyện đã được nâng lên, như Đan Phượng đạt 80%; Phú Thọ 80,2%; Chương Mỹ 76%...

Về kết quả thực hiện các tiêu chí xây dựng NTM, mặc dù bộ tiêu chí xã NTM có nhiều tiêu chí cao hơn so với trước, song các xã đã tập trung nguồn lực, tổ chức thực hiện các tiêu chí đạt một số kết quả, như tăng thêm 6 xã đạt tiêu chí giao thông, 13 xã đạt tiêu chí thủy lợi, 5 xã đạt tiêu chí về cơ sở vật chất văn hóa, 8 xã đạt tiêu chí về giảm tỷ lệ hộ nghèo… đến nay, toàn TP có 255/386 xã được công nhận đạt chuẩn NTM (chiếm 66,06%). Trong đó 100% số xã này có điểm phục vụ bưu chính với dịch vụ viễn thông, internet được kết nối thông suốt; 100% xã có  đài truyền thanh và hệ thống loa đến các thôn. 

Trong số 131 xã còn lại, có 93 xã đạt và cơ bản đạt từ 15-18 tiêu chí, 38 xã đạt và cơ bản đạt từ 10-14 tiêu chí, không còn xã nào đạt dưới 10 tiêu chí.

Công tác cấp GCN quyền sử dụng đất sau dồn điền đổi thửa đã được các địa phương tập trung thực hiện, tính đến hết tháng 6/2017, toàn TP đã cấp được 611.370/625.257 GCN, đạt 97,8%. Một số địa phương đã hoàn thành 100% như Thường Tín, Phúc Thọ, Thanh Trì, Thạch Thất…

 Nguồn lực dành cho chương trình xây dựng NTM tiếp tục được TP quan tâm đầu tư theo hướng có trọng tâm, trọng điểm. Từ năm 2016 đến nay, TP đã bố trí gần 7,4 nghìn tỷ đồng, tăng hơn 200 tỷ đồng so với quý I/2017. Cùng với đó, các địa phương huy động gần 1,4 nghìn tỷ vốn xã hội hóa cho chương trình xây dựng NTM. Các quận của Hà Nội cũng thực hiện hỗ trợ các huyện gần 150 tỷ đồng.

Nhiều tiêu chí đã đạt nhưng chưa bền vững

Tuy nhiên, theo Văn phòng điều phối chương trình xây dựng NTM Hà Nội, do yêu cầu của bộ tiêu chí quốc gia xây dựng NTM cao hơn nên nhiều tiêu chí của các xã đã đạt nhưng chưa bền vững, như tiêu chí hộ nghèo, môi trường, an toàn thực phẩm, trong khi nguồn lực dành cho chương trình xây dựng NTM vẫn chủ yếu từ ngân sách. Hệ thống cột điện, trạm biến áp gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông tại các xã cần phải di chuyển còn lớn; tỷ lệ hộ nghèo tại một số huyện còn cao, cùng với đó tỷ lệ người dân nông thôn được sử dụng nước sạch theo tiêu chí đô thị vẫn còn thấp…

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Chu Phú Mỹ cho biết thêm, hiện, tỷ lệ dân số nông thôn được sử dụng nước sạch là 40%. Hiện nay, TP đang xây dựng nhà máy nước mặt sông Đuống, sông Hồng, cùng với đó tiếp tục giao cho các doanh nghiệp để hoàn thiện, đưa vào hoạt động một số trạm cấp nước cục bộ tại một số xã, phấn đấu hết  năm 2017 có 50% dân số nông thôn được sử dụng nước sạch, và đến 2020 tỷ lệ này cơ bản đạt 100%.

Từ nay đến cuối năm, Ban Chỉ đạo xây dựng NTM TP Hà Nội yêu cầu đối với 2 huyện Gia Lâm và Phúc Thọ, bên cạnh việc hoàn thiện tiêu chí của các xã còn lại, 2 huyện cần tổ chức thực hiện các tiêu chí huyện NTM theo Quyết định 558/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ để hoàn thiện hồ sơ, trình Ban Chỉ đạo Trung ương xem xét công nhận đạt chuẩn NTM; tiếp tục hoàn thiện việc cấp GCN quyền sử dụng đất sau dồn điền đổi thửa đối với gần 14 nghìn thửa; các quận tiếp tục quan tâm, hỗ trợ các huyện trong xây dựng NTM…

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet