Hà Nội: Phê duyệt dự án "Thành phố an toàn và thân thiện với trẻ em gái"

N. Huyền

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Ngô Văn Quý vừa ký ban hành Quyết định số 3943/QĐ-UBND về phê duyệt nội dung dự án "Thành phố an toàn và thân thiện với trẻ em gái”.

 

Dự án nhằm tăng cường an toàn của em gái nơi cộng đồng (ảnh minh họa)

Dự án nhằm hướng tới kết quả chính là tăng cường an toàn và sự tiếp cận của em gái nơi công cộng; tăng cường sự tham gia tích cực và chủ động của các em gái vào quá trình xây dựng và phát triển cộng đồng, thành phố.

Theo đó, dự án gồm các nội dung chính sau: Tổ chức hội thảo tập huấn về bình đẳng giới và thúc đẩy an toàn cho trẻ em gái cho các cán bộ, lãnh đạo địa phương, các nhà hoạch định và thực thi chính sách, các nhóm phụ nữ và các tổ chức chính trị xã hội; Tổ chức các chiến dịch truyền thông nâng cao nhận thức cho cộng đồng về vấn đề an toàn của trẻ em gái nơi công cộng; Tổ chức các cuộc họp, đối thoại giữa trẻ em gái với cán bộ lãnh đạo địa phương, người dân trong cộng đồng để các em chia sẻ về vấn đề an toàn của mình và cùng bàn giải pháp, cách khắc phục;

Thí điểm các địa điểm công cộng an toàn đặc biệt cho em gái do cộng đồng quản lý; Tập huấn cho các em gái, em trai và người dân sử dụng bộ công cụ Bảng kiểm tra đánh giá dịch vụ công để hỗ trợ cải thiện chất lượng dịch vụ tại địa bàn dự án; Thành lập Câu lạc bộ em gái và Câu lạc bộ em trai, duy trì sinh hoạt định kỳ của Câu lạc bộ và tập huấn nâng cao nhận thức cho các em đồng thời hỗ trợ các hoạt động truyền thông của các em đến đông đảo các em gái và em trai khác trong cộng đồng;

Hỗ trợ trang bị một địa điểm sinh hoạt cho các em trai và em gái tại cộng đồng; Xây dựng sản phẩm truyền thông và hướng dẫn về an toàn cho em gái. Đồng thời, tập huấn cho các em gái sử dụng công cụ Bảng kiểm soát an toàn khi đi bộ và tổ chức các cuộc họp chia sẻ kết quả.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet