Hà Nội, quyết liệt thực hiện tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ

N. Huyền

Tại buổi tiếp xúc cử tri Quận Hoàn Kiếm trước kỳ họp HĐND TP, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho biết: siết kỷ cương hành chính, đổi mới lề lối phong cách làm việc và tinh giản bộ máy biên chế là hai trong số những nhiệm vụ trọng tâm.

Hà Nội, quyết liệt thực hiện tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ - ảnh 1

Hà Nội siết chặt kỷ cương hành chính, tinh giản biên chế lớn nhất từ trước đến nay

Siết kỷ cương hành chính, đổi mới lề lối phong cách làm việc

Theo đó, người đứng đầu chính quyền Thành phố cho hay, với tinh thần chỉ đạo quyết liệt của Thành ủy, HĐND TP về việc nâng cao kỷ luật, kỷ cương hành chính, đổi mới lề lối phong cách làm việc của đội ngũ CBCC VC Thủ đô, ngay từ đầu năm 2017, TP đã chỉ đã ban hành Chỉ thị 01 về tổ chức thực hiện “Năm kỷ cương hành chính 2017”.

Tiếp đó, UBND TP cũng ban hành Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức NLĐ trong các cơ quan thuộc TP Hà Nội và Quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn TP Hà Nội.

“Ngày 20/3, UBND TP Hà Nội đã ban hành kế hoạch số 69/KH- UBND về việc siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, đổi mới lề lối, phong cách làm việc, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, tích cức trong thi hành công vụ của CBCCVC TP”- Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung nêu.

Cùng với việc chỉ đạo các cấp chính quyền, Sở ban ngành, tổ chức thuộc TP xây dựng kế hoạch triển khai nghiêm túc, hiệu quả, Thành phố đã yêu cầu lấy kết quả thực hiện kỷ cương hành hành chính làm tiêu chí để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vu của CBCCVC.

Đặc biệt, TP đã giao sở Nội vụ là cơ quan thường trực thành lập các đoàn kiểm tra công vụ thường xuyên và đột xuất để kiểm tra giám sát việc thực hiện kỷ cương hành chính của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức TP.

Sắp xếp, tinh giản bộ máy biên chế lớn nhất từ trước đến nay

Thực hiện NQ số 39 về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bô, công chức, viên chức, Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015, NĐ số 37 của Chính phủ về tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện, UBND TP triển khai sắp xếp các cơ quan chuyên môn và đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND quận, huyện, thị xã.

Cụ thể, đối với cơ quan chuyên môn cấp huyện, thống nhất tổ chức 12 phòng chuyên môn tại 30 quận, huyện, thị xã. Ngoài ra, huyện Ba Vì có thêm phòng Dân tộc (do có 7 xã dân tộc miền núi), các huyện Thạch Thất, Quốc Oai, Mỹ Đức có số xã dân tộc miền núi ít nên không thành lập phòng Dân tộc, chức năng quản lý nhà nước về dân tộc được  giao về Văn phòng  HDDND và UBND cấp huyện.

Đối với đơn vị sự nghiệp công lập cấp huyện, các đơn vị, cơ quan sự nghiệp công lập cấp huyện được tổ chức lại theo hướng tinh gọn, quản lý đa ngành, đa lĩnh vực và phù hợp với thực tiễn hoạt động, sắp xếp giảm từ 275 đơn vị còn 130 đơn vị, giảm 145 đơn vị (52,7%).

Theo đó, sáp nhập 61 Trung tâm Giáo dục thường xuyên, Trung tâm Kỹ thuật tổng hợp- hướng nghiệp,Trung tâm dạy nghề thành 30 Trung tam Giáo dục nghề nghiệp- GD thường xuyên cấp huyện (giảm 31 đơn vị).

Sáp nhập 78 đơn vị Trung tâm Văn hóa, Trung tâm Thể thao và Đài phát thanh thành 30 Trung tâm Văn hóa – Thông tin và Thể thao cấp huyện giảm 48 đơn vị. Sáp nhập 14 Trung tâm Phát triển cụm công nghiệp vào BQLDA đầu tư xây dựng cấp huyện theo địa bàn (giảm 14 đơn vị). Sáp nhập 35 BQLDA dự án đầu tư xây dựng cấp huyện thành 30 BQL dự án cấp huyện (giảm 5 đơn vị). Sáp nhập các Ban Quản lý chợ trên cùng địa bàn thành 1 BQL chợ từ 23 đơn vị còn 10 đơn vị (giảm 13 đơn vị).

Ngoài ra, Thành phố cũng xin ý kiến Thủ tướng Chính phủ xem xét 2 phương án, sáp nhập 24 Ban Bồi thường GPMB và Chi nhánh phát triển quỹ đất thành 24 Trung tâm phát triển quỹ đất cấp huyện và 4 Ban Bồi thường GPMB tại 4 quận Trung tâm (Hoàn Kiếm, Ba Đình, Đống Đa, Hai Bà Trưng) vào BQLDA quận (giảm 28 đơn vị), sáp nhập 30 TT Dân số - Kế hoạch hóa gia đình và 30 TTYT quận, huyện, thị xã thuộc Sở Y tế thành 30 Trung tâm Y tế -Dân số cấp huyện (giảm 30 đơn vị). Đổi tên 30 đội thành tranh xây dựng quận, huyện, thị xã thành 30 đội Quản lý trật tự đô thị và giao UBND cấp huyện quản lý toàn diện về thực hiện nhiệm vụ quản lý đô thị và xử lý trật tự xây dựng.

“Đây có thể nói là lần kiện toàn sắp xếp tổ chức bộ máy và tinh giản biên chế lớn nhất từ trước tới nay. Với sự quyết tâm vào cuộc của cả hệ thống chính trị, công tác tuyên truyền được chú trọng, cách làm bài bản, kỹ lượng, TP đã triển khai NQ số 39 của Bộ Chính trị mạnh mẽ và đạt kết quả, được đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị đánh giá rất cao” – Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung nhấn mạnh. 

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet