Hà Nội: Sắp xử lý ô nhiễm nước ở các hồ Hố Mẻ, Ba Mẫu và Giáp Bát

N. Huyền

UBND TP Hà Nội vừa yêu cầu Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội chủ trì xử lý ô nhiễm môi trường nước các hồ trên địa bàn. Trước mắt, tổ chức xử lý thử nghiệm tại hồ Hố Mẻ, Ba Mẫu, Giáp Bát.

UBND TP Hà Nội vừa ban hành Thông báo số 308/TB-UBND, truyền đạt kết luận của Chủ tịch UBND thành phố các nội dung đã thống nhất tại cuộc họp với Công ty Watch Water, Nordic Water về xử lý ô nhiễm nước hồ và cung cấp nước sạch trên địa bàn thành phố.

Hồ Ba Mẫu sẽ được xử lý ô nhiễm trong thời gian tới

Theo đó, UBND TP giao Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội chủ trì: Xử lý ô nhiễm môi trường nước các hồ trên địa bàn thành phố và xử lý ô nhiễm tại các bãi xử lý rác thải. Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội có trách nhiệm thống kê địa bàn thành phố, lấy mẫu nước, tổ chức xét nghiệm, đánh giá mức độ ô nhiễm, đề xuất phương án xử lý. Trước mắt, tổ chức xử lý thử nghiệm tại hồ Hố Mẻ, Ba Mẫu, Giáp Bát.

Mời các chuyên gia, nhà khoa học tham gia giám sát quá trình thực hiện; thường xuyên lấy mẫu nước để xét nghiệm, đánh giá kết quả xử lý; theo dõi, đánh giá ảnh hưởng của lớp hữu cơ khi lắng xuống đáy hồ. Tổ chức đàm phán với Công ty Watch Water làm rõ quy trình khi sử dụng chất Redoxy-3C. Xem xét, đề xuất, bổ sung trang thiết bị để thực hiện xét nghiệm nhanh, dài hạn. Xây dựng kế hoạch, quy trình thực hiện, trong đó phân công nhiệm vụ cụ thể cho các đơn vị.

UBND thành phố giao Sở Khoa học và Công nghệ hướng dẫn Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội lập hồ sơ gửi các Bộ Khoa học và Công nghệ, Tài nguyên và Môi trường xin cấp phép sử dụng các vật liệu chế phẩm theo quy định. Sở Ngoại vụ tham mưu để Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thế Hùng đàm phán với Công ty Watch Water, Công ty Nordic Water ký độc quyền tiêu thụ sản phẩm tại Việt Nam.

Liên quan đến áp dụng hệ thống lọc nước, cung cấp nước sạch trên địa bàn thành phố, giao Công ty TNHH MTV Nước sạch Hà Nội tiếp tục kiểm tra, đánh giá quá trình thử nghiệm 4 hệ thống lọc nước tại huyện Phú Xuyên và 1 hệ thống ở huyện Chương Mỹ. Công ty TNHH MTV Nước sạch Hà Đông đàm phán trực tiếp vói Công ty Watch Water về hệ thống lọc nước lắp đặt cho dự án Nhà máy nước sạch Hà Đông, công suất 30.000m3/ngày đêm. Công ty cổ phần Nước sạch số 2 thực hiện lắp đặt hệ thống lọc nước, cung cấp nước sạch cho nhân dân xung quanh Khu liên hợp xử lý rác thải Nam Sơn, huyện Sóc Sơn.

Công ty cổ phần Quốc tế Sơn Hà đàm phán với Công ty Watch Water để nghiên cứu, sản xuất ở trong nước những phụ kiện của hệ thống lọc nước, nhằm giảm giá thành đầu tư và dễ dàng thay thế ngay khi hư hỏng. Hệ thống lọc nước phải được thiết kế tự động hóa từ đầu vào cấp nước cho đến đầu ra sử dụng.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet