Hà Nội sẽ bỏ phiếu giới thiệu cán bộ chủ chốt nhiệm kỳ tới

N. Huyền

Sáng nay 20/9, Thành ủy Hà Nội tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt. Theo dự kiến, Thành phố sẽ bỏ phiếu giới thiệu nguồn quy hoạch cán bộ chủ chốt TP nhiệm kỳ 2020-2025, 2021-2026.
Hà Nội sẽ bỏ phiếu giới thiệu cán bộ chủ chốt nhiệm kỳ tới (ảnh minh họa)

Tại hội nghị, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đã trình Đề án quy hoạch Thành ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025, các chức danh lãnh đạo đoàn ĐBQH, HĐND, UBND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2021 - 2026 và các nhiệm kỳ tiếp theo nhằm đáp ứng yêu cầu chuẩn bị, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo cấp ủy, lãnh đạo đoàn ĐBQH, HĐND, UBND TP.

Đề án này đã được Ban Thường vụ Thành ủy thảo luận kỹ trên cơ sở rà soát, đánh giá toàn diện tình hình, phân tích chất lượng, năng lực, phẩm chất đội ngũ cán bộ TP. Đồng thời nghiên cứu, căn cứ các nguyên tắc cơ cấu chuẩn bị nhân sự tại Đề án nhân sự Đại hội Đảng bộ TP khóa 16 và phương hướng công tác nhân sự lãnh đạo cấp ủy, đoàn ĐBQH, HĐND, UBND TP các nhiệm kỳ vừa qua.

Các đại biểu đã tập trung thảo luận, có ý kiến về giới thiệu nhân sự và quy hoạch Thành ủy và cán bộ lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2020 - 2025, 2021 - 2026 của TP.

Việc thực hiện quy trình quy hoạch này là những bước quan trọng trong nhiệm vụ xây dựng đội ngũ cán bộ nhiệm kỳ tới.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet