Hà Nội sẽ thông báo rộng rãi danh sách cử tri để nhân dân kiểm tra

N. Huyền

Theo tin từ Ủy ban Bầu cử TP Hà Nội, chậm nhất ngày 2/4, UBND cấp xã sau khi thống nhất với Thường trực HĐND và Ban thường trực UB MTTQ cùng cấp sẽ quyết định thành lập ở mỗi khu vực bỏ phiếu một tổ bầu cử.

Ảnh minh họa
Theo đó, chậm nhất ngày 12/4, UBND cấp xã lập và niêm yết danh sách cử tri bầu ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp tại trụ sở UBND phường và tại những nơi công cộng của khu vực bỏ phiếu; đồng thời, thông báo rộng rãi danh sách cử tri và việc niêm yết để nhân dân kiểm tra.

Cũng trong ngày 12/4, các cơ quan, tổ chức, đơn vị trực tiếp quản lý hoặc cơ quan, tổ chức, đơn vị giới thiệu người ứng cử phối hợp với Ủy ban Bầu cử các cấp, UBND cấp xã tiến hành xong việc xác minh và trả lời các vụ việc mà cử tri nêu lên đối với người ứng cử ĐBQH, đại biểu HĐND các cấp.

Theo kế hoạch, chậm nhất ngày 17/4, UB MTTQ thành phố tổ chức hội nghị hiệp thương lần 3 để lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử ĐBQH; UBMTTQ các cấp tổ chức hội nghị hiệp thương lần 3 để lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND.

Được biết, tổng số người nộp hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội  khóa XIV của Hà Nội là 87 người, trong đó, có 40 người do cơ quan, tổ chức giới thiệu ứng cử, 47 người tự ứng cử. Tổng số người nộp hồ sơ ứng cử đại biểu HĐND thành phố là 205 người, trong đó, có 196 người do cơ quan, tổ chức giới thiệu ứng cử, 9 người tự ứng cử.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Hà Nội đã tiếp nhận toàn bộ hồ sơ để thực hiện các bước tiếp theo trong quy trình bầu cử theo đúng luật định.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet