Hà Nội sẽ thu hồi phù hiệu của 15 hãng taxi

Vạn Xuân

Ông Nguyễn Hoàng Linh, Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải Hà Nội cho biết, sau ngày 31/1/2016 sẽ thu hồi Giấy phép kinh doanh vận tải khách bằng xe taxi và phù hiệu “Taxi Hà Nội” đối với doanh nghiệp không đáp ứng đủ 50 xe taxi theo Nghị định 86.

Theo báo cáo của Sở Giao thông Vận tải, tính đến thời điểm 15/1/2016, trên địa bàn thành phố có 18.829 phương tiện được cấp phù hiệu "Taxi Hà Nội" thuộc quản lý của 80 đơn vị kinh doanh vận tải khách bằng xe taxi, trong đó có 15 đơn vị có số lượng phương tiện dưới 50 xe.

Trong khi đó, tại khoản 7, Điều 17 Nghị định 86/2014/NĐ-CP quy định: “Từ ngày 1/1/2016, doanh nghiệp, hợp tác xã kinh doanh vận tải khách bằng xe taxi phải có số xe tối thiểu là 10 xe; riêng đối với đô thị loại đặc biệt phải có số lượng xe tối thiểu là 50 xe”. Như vậy, nếu thực hiện đúng quy định này, Hà Nội sẽ có 15 hãng taxi bị thu hồi giấy phép kinh doanh.

Sau 31/1, Hà Nội sẽ thu hồi giấy phép những hãng taxi dưới 50 xe. (Ảnh: Vạn Xuân)

Tuy nhiên, theo ông Nguyễn Hoàng Linh, Phó giám đốc Sở GTVT Hà Nội, trong số 15 đơn vị kinh doanh vận tải taxi có số lượng phương tiện dưới 50 xe, hiện có 12 đơn vị đề nghị cho phát triển phương tiện, 3 đơn vị chưa có văn bản đề nghị.

“Nếu cho phép cả 15 đơn vị này tăng đủ số lượng xe tối thiểu để đáp ứng điều kiện theo quy định thì tổng số phương tiện tăng thêm là 435 xe, nâng tổng số phương tiện taxi toàn thành phố lên 19.264 xe,” ông Linh cho biết.

Theo đại diện Sở GTVT Hà Nội, hiện để thực hiện theo đúng quy định của Nghị định 86, Sở Giao thông Vận tải Hà Nội đã đề xuất UBND TP, từ nay cho đến hết ngày 31/1/2016 sẽ căn cứ vào phương án kinh doanh điều chỉnh của các doanh nghiệp đăng ký, tiến hành kiểm tra các điều kiện kinh doanh theo quy định tại Nghị định số 86/2014/NĐ-CP và Thông tư số 63/2014/TT-BGTVT.

Trường hợp các doanh nghiệp đáp ứng các điều kiện theo quy định thì cấp phù hiệu “Taxi Hà Nội” đảm bảo đủ số lượng xe tối thiểu là 50 xe. Sau ngày 31/1/2016 sẽ thu hồi Giấy phép kinh doanh vận tải khách bằng xe taxi và phù hiệu “Taxi Hà Nội” đối với doanh nghiệp không đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định hiện hành.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet