Hà Nội: Sóc Sơn phấn đấu trở thành huyện nông thôn mới trước năm 2020

Huyền Anh

Sau 5 năm thực hiện Chương trình xây dựng NTM, với xuất phát điểm thấp (25 xã đạt 125/475 tiêu chí, trung bình mỗi xã đạt 5/19 tiêu chí, có 3 xã không đạt tiêu chí nào: Quang Tiến, Tân Dân, Hồng Kỳ), đến nay, toàn huyện đã có 15 xã về đích NTM.

 

25/25 xã trên toàn huyện  đạt tiêu chí hệ thống điện trong xây dựng nông thôn mới

25/25 xã đạt tiêu chí hệ thống điện trong xây dựng nông thôn mới

Trao đổi với phóng viên về chương trình xây dựng NTM trên địa bàn huyện, ông Lê Hữu Mạnh (Phó Chủ tịch UBND huyện) cho biết: với diện tích 30.650 ha (bằng 1/3 diện tích của Hà Nội cũ và là huyện rộng thứ hai của Hà Nội mở rộng), bằng viêc áp dụng khoa học công nghệ vào sản xuất nông nghiệp, giá trị/ha canh tác tăng nhanh, từ 12,1 triệu đồng năm 1991 lên 152 triệu đồng năm 2016, có những vùng sản xuất đạt từ 350 triệu đồng đến 1 tỷ đồng/ha. Theo đó, thu nhập bình quân đầu người năm 2010 đạt 18 triệu đồng/năm, năm 2015 đạt 29,8 triệu đồng/năm, năm 2016 đạt 35 triệu đồng.

Để đạt được những thành tích trên, huyện ủy, HĐND, UBND đã tập trung xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội. Đối với đường giao thông: Trước năm 2000 giao thông nông thôn chủ yếu là đường cấp phối. Đến năm 2014, hơn 95% đường giao thông thôn xóm với hơn 1.000km, 85% đường trục liên thôn với gần 330km được bê tông hoá, 70km đường liên huyện, liên xã được nhựa hoá. Đến nay, toàn huyện có 16/25 xã đạt tiêu chí giao thông.

Với tiêu chí hệ thống điện, huyện đã hoàn thành dự án cải tạo, nâng cấp lưới điện nông thôn ở 100% số xã với mức đầu tư hàng trăm tỷ đồng. Đến nay, 25/25 xã đạt tiêu chí hệ thống điện trong xây dựng nông thôn mới.

Ông Mạnh cũng cho biết: Về thủy lợi, huyện đã xây dựng, cải tạo và nâng cấp hệ thống thủy lợi với tổng kinh phí hàng trăm tỷ đồng. Tính đến nay, toàn huyện cứng hóa được hơn 600km kênh mương (đạt tỷ lệ 45%), 32km đê.

“Sau 15 năm (2000-2015), thực hiện sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn, tổng vốn ngân sách đầu tư cho xây dựng cơ bản các xã, thị trấn trong huyện đã tăng lên rõ rệt, đạt trên 3.000 tỷ đồng, trong đó riêng 5 năm (2010-2015), đầu tư trọng điểm 74 dự án xây dựng Nông thôn mới, tổng số vốn lên đến 1.155 tỷ đồng. Đầu tư xây dựng cơ bản tốc độ ngày càng tăng, năm 2006 là 207,667 tỷ đồng, đến năm 2016 là 614,94 tỷ đồng”- ông Mạnh nói.

Thực hiện dồn điền, đổi thửa, xây dựng nông thôn mới

Đối với công tác dồn điền đổi thửa, ông  Mạnh cho biết, được triển khai tích cực, tạo phong trào cách mạng sôi nổi trong nhân dân. Tính đến hết năm 2016, toàn huyện tiến hành dồn điền đổi thửa tại 121 thôn, làng với tổng diện tích trên 10.845 ha; 31.924 hộ đã thực hiện dồn điền đổi thửa với tổng số 94.119 thửa. Sau dồn điền đổi thửa, mỗi hộ gia đình có bình quân 2,5 thửa đất/hộ, toàn huyện dôi dư 965 ha đất để bổ sung quỹ đất công tạo điều kiện quy hoạch cơ sở hạ tầng, công trình phúc lợi tại các địa phương.

Đặc biệt, công tác xây dựng nông thôn mới được tập trung chỉ đạo, triển khai quyết liệt. Năm 2009, Mai Đình được chọn làm điểm xây dựng mô hình nông thôn mới của Thành phố và đã hoàn thành 19/19 tiêu chí sau hơn 2 năm triển khai. Sau xã Mai Đình, 24 xã còn lại cùng đồng loạt triển khai thực hiện.

“Sau 5 năm thực hiện Chương trình xây dựng Nông thôn mới, với xuất phát điểm thấp (25 xã đạt 125/475 tiêu chí, trung bình mỗi xã đạt 5/19 tiêu chí, có 3 xã không đạt tiêu chí nào: Quang Tiến, Tân Dân, Hồng Kỳ), đến hết năm 2016, toàn huyện đã có 15 xã đạt chuẩn NTM. Năm 2017, 3 xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới là Quang Tiến, Nam Sơn, Hồng Kỳ; 7 xã còn lại phấn đấu không có xã đạt dưới 15 tiêu chí”- ông Mạnh chia sẻ.  

Từ một huyện có tỷ lệ số hộ đói nghèo cao, năm 2006, thực hiện theo tiêu chuẩn mới số hộ nghèo của huyện đã giảm được 2.244 hộ, giảm từ 16,9% xuống còn 13,1%. Đến năm 2011, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 9,92%, năm 2016 còn 3,73%.  Năm 2017, theo chuẩn nghèo đa chiều, huyện còn 3.011 hộ nghèo (3,73%), 3.794 hộ cận nghèo (4,69%).

Ông Mạnh cho biết, chủ trương của huyện tiếp tục xây dựng và phát triển nông thôn mới theo quy hoạch; giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí ở các xã đã đạt; phấn đấu hoàn thành xây dựng nông thôn mới 25/25 xã, trở thành huyện nông thôn mới trước năm 2020. Trong đó, đến năm 2020, phấn đấu thu nhập bình quân đầu người đạt 50 triệu đồng/người/năm. 

  • Tag:
cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet