Hà Nội: Thành lập Tổ Công tác tổng hợp kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội

N. Huyền

Ngày 18/5, Sở Nội vụ Hà Nội ban hành Quyết định số 1518/QĐ-SNV về việc thành lập Tổ Công tác tổng hợp kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Ảnh minh họa
Theo đó, Tổ công tác có nhiệm vụ Trực nghe điện thoại để nắm tình hình diễn biến bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 tại các quận, huyện, thị xã; tổng hợp báo cáo tình hình bầu cử theo tiến độ 2 giờ/lần với Ủy ban bầu cử Thành phố và Hội đồng bầu cử Quốc gia; báo cáo đột xuất khác theo chỉ đạo của Ủy ban bầu cử.

Tiếp nhận, kiểm tra kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội của các Ban Bầu cử đại biểu Quốc hội, kết quả bầu cử đại biểu HĐND Thành phố của các Ban Bầu cử đại biểu HĐND Thành phố; tổng hợp kết quả chung toàn Thành phố báo cáo Ủy ban bầu cử Thành phố và Hội đồng bầu cử Quốc gia theo quy định. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo chỉ đạo của Ủy ban bầu cử Thành phố.

Nhiệm vụ cụ thể của từng thành viên Tổ Công tác do Tổ trưởng phân công. Tổ Công tác tự giải thể sau khi kết thúc cuộc bầu cử. Kinh phí hoạt động của Tổ công tác được bố trí từ nguồn kinh phí bầu cử được UBND Thành phố cấp cho Sở Nội vụ Hà Nội và theo quy định hiện hành.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet