Hà Nội thành lập Văn phòng Điều phối nông thôn mới

Vạn Xuân

Văn phòng Điều phối nông thôn mới có trách nhiệm tham mưu xây dựng Chương trình Phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, từng bước nâng cao đời sống nông dân giai đoạn 2011 - 2015 và những năm tiếp theo.

UBND TP Hà Nội vừa quyết định thành lập Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới thành phố Hà Nội.

Theo quyết định, Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới thành phố Hà Nội thực hiện chức năng tham mưu giúp Ban Chỉ đạo Chương trình số 02 của Thành ủy về “Phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, từng bước nâng cao đời sống nông dân giai đoạn 2011- 2015” và giúp Chủ tịch UBND thành phố quản lý và tổ chức thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thành phố.

Hà Nội vừa quyết định thành lập Văn phòng Điều phối nông thôn mới. (Ảnh minh họa)

Văn phòng Điều phối nông thôn mói thành phố có trách nhiệm tham mưu xây dựng Chương trình Phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, từng bước nâng cao đời sống nông dân giai đoạn 2011 - 2015 và những năm tiếp theo.

Xây dựng kế hoạch chỉ đạo thực hiện Chương trình; kế hoạch phối hợp, kiểm tra, giám sát và hướng dẫn các cơ quan, đơn vị và địa phương tham gia thực hiện; xây dựng kế hoạch vốn, phân bổ và giám sát tình hình thực hiện vốn ngân sách và các nguồn vốn huy động khác.

Nghiên cứu, đề xuất cơ chế, chính sách và cơ chế phối hợp hoạt động liên ngành để thực hiện có hiệu quả Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020...

Ngoài ra, tổ chức công tác thông tin tuyên truyền, đào tạo, tập huấn những đối tượng tham gia thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới.

Nghiên cứu, đề xuất với Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo chương trình, giải quyết những vấn đề quan trọng, liên ngành theo thẩm quyền. Tổ chức công tác quản lý hồ sơ, nhân sự, tài liệu, cơ sở vật chất, phương tiện, trang thiết bị phục vụ Chương trình theo quy định.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet