Hà Nội thông báo kết quả Đại hội Đảng 12 đến cán bộ chủ chốt

N.K

Sáng 1/2, Thành ủy Hà Nội tổ chức kỷ niệm 86 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2016) và thông báo nhanh tới đội ngũ cán bộ chủ chốt kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 12 của Đảng.
Đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy chủ trì hội nghị.
 
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng đọc diễn văn tại hội nghị (Ảnh: Cổng giao tiếp điện tử Hà Nội)

Tại hội nghị, đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng đã ôn lại chặng đường 86 năm Đảng ta lãnh đạo toàn dân tộc đấu tranh chống lại ách đô hộ của Thực dân, Đế quốc, giành độc lập, tự do, thống nhất đất nước cũng như trong công cuộc đổi mới, xây dựng và phát triển đất nước. Diễn văn nhấn mạnh: Những thành tựu to lớn của dân tộc ta dưới sự lãnh đạo của Đảng trong 86 năm qua đã minh chứng hùng hồn rằng: chỉ có Đảng Cộng sản Việt Nam, một Đảng mác-xít chân chính, đại biểu trung thành cho lợi ích của giai cấp công nhân, của nhân dân lao động và toàn thể dân tộc Việt Nam là Đảng duy nhất có khả năng lãnh đạo cách mạng Việt Nam. Đó là sự lựa chọn có tính khách quan, được lịch sử kiểm chứng trong suốt 86 năm qua.

Về kết quả của Đại hội Đảng 12, bà Ngô Thị Thanh Hằng nhấn mạnh, thành công tốt đẹp của Đại hội cổ vũ mạnh mẽ toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta vượt qua khó khăn, thách thức, tranh thủ cơ hội mới, phấn đấu sớm đưa Việt Nam cơ bản thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô đã triển khai ngay công tác phổ biến, tuyên truyền thành công Đại hội.

Bà Ngô Thị Thanh Hằng đề nghị lãnh đạo chủ chốt của các cấp ủy trực thuộc thành phố tổ chức thông báo kết quả Đại hội đến các tầng lớp nhân dân và cán bộ, công chức, viên chức ở đơn vị mình để đưa Nghị quyết Đại hội Đảng 12, Nghị quyết 16 của Đảng bộ thành phố đi vào cuộc sống ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm.

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Viết Thông, Tổng Thư ký Hội đồng lý luận Trung ương cũng đã thông báo nhanh tới các cán bộ chủ chốt của Hà Nội về kết quả Đại hội Đảng 12.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet