Hà Nội thông qua Nghị quyết xác nhận tư cách 105 đại biểu HĐND TP khóa XV

N. Huyền

Sáng nay, Ủy ban bầu cử TP Hà Nội đã tiến hành phiên họp thông qua Nghị quyết xác định tư cách đại biểu HĐND thành phố nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Phiên họp thông qua Nghị quyết xác nhận tư cách 105 đại biểu HĐND TP Hà Nội

Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP, Chủ tịch Ủy ban bầu cử TP cùng các ông Đào Đức Toàn, Phó Bí thư Thành ủy; Vũ Hồng Khanh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ thành phố đã chủ trì hội nghị.

Theo báo cáo của Ủy ban bầu cử TP, với 98,97% cử tri đi bầu đại biểu HĐND thành phố trong ngày 22/5/2016, có 2.149/4.876 khu vực bỏ phiếu đạt tỷ lệ 100% cử tri đi bầu, không có khu vực bỏ phiếu tỷ lệ cử tri đi bầu dưới 50%. Các khu vực bỏ phiếu trên địa bàn thành phố Hà Nội đã kết thúc cuộc bỏ phiếu theo đúng quy định. Kết quả, Thành phố đã bầu đủ 105 đại biểu HĐND thành phố nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Theo đó, kể từ ngày công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu HĐND thành phố đến nay, Ủy ban bầu cử TP không nhận được khiếu nại về kết quả bầu cử cũng như đơn thư khiếu nại đối với những người trúng cử. Căn cứ kết quả bầu cử và điều 88 Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND, tại cuộc họp, UBBC TP đã thảo luận, thông qua Nghị quyết xác nhận tư cách đại biểu HĐND. Nghị quyết xác nhận 105 ông bà đã trúng cử đại biểu HĐND thành phố khóa 15 nhiệm kỳ 2016 - 2021 có đủ tư cách để thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của đại biểu HĐND theo quy định của pháp luật.

Giấy chứng nhận đại biểu HĐND TP Hà Nội khóa 15 nhiệm kỳ 2016 - 2021 sẽ được trao cho 105 đại biểu trước kỳ họp thứ nhất. Chủ tịch UBBC TP Nguyễn Thị Bích Ngọc giao Sở Nội vụ hoàn thiện báo cáo tổng kết công tác bầu cử và mẫu giấy chứng nhận đại biểu HĐND thành phố theo đúng quy định và hướng dẫn của Hội đồng bầu cử quốc gia. Kỳ họp thứ nhất HĐND TP Hà Nội khóa XV sẽ diễn ra vào ngày 14/6 để tiến hành bầu các chức danh chủ chốt của HĐND, UBND và Hội thẩm nhân dân thành phố.    

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet