Hà Nội: Thu nhập bình quân của nông dân sẽ đạt 40-45 triệu đồng/năm

NH

Đó là một trong những mục tiêu mà Hà Nội sẽ hướng tới trong nhiệm kỳ lần thứ XVI (2015-2020) này.

Cụ thể, TP.Hà Nội tiếp tục xác định đầu tư cho khu vực nông thôn, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, gắn liền với chính sách xã hội đối với nông dân...

Cụ thể, việc xây dựng nông thôn mới theo quy hoạch, có kinh tế phát triển, đời sống vật chất và tinh thần của người dân được nâng cao, phấn đấu đến năm 2020, có trên 70% số xã đạt chuẩn nông thôn mới. Đồng thời, có cơ chế, chính sách đặc thù đầu tư cơ sở hạ tầng, hỗ trợ phát triển sản xuất vùng đồng bào dân tộc miền núi của thủ đô để sớm hoàn thành mục tiêu giảm nghèo bền vững và phấn đấu đến năm 2020 không còn xã, thôn đặc biệt khó khăn.

Hà Nội cũng đặt mục tiêu từng bước nâng cao thu nhập và cải thiện đời sống của nông dân để đến năm 2020, bình quân đạt 40 - 45 triệu đồng/người/năm. Huy động đầu tư xây dựng, nâng cấp, đồng thời sử dụng, khai thác có hiệu quả các công trình văn hóa, thể thao, hạ tầng thông tin, giải trí, thư viện nông thôn để từng bước cải thiện và nâng cao mức hưởng thụ văn hóa tinh thần cho nông dân.

 

  • Tag:
cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet