Hà Nội thực hiện 36 dự án nhà ở xã hội

PV

Thành phố có 36 dự án nhà ở xã hội đã hoàn thành với khoảng 1,33 triệu m2 sàn xây dựng nhà ở trong tổng số mục tiêu 6,8 triệu m2 sàn (chưa kể nhà ở cho SV).

Theo UBND TP. Hà Nội, đến 31/11/2016, trên địa bàn Thành phố có 36 dự án nhà ở xã hội đã hoàn thành với khoảng 1,33 triệu m2 sàn xây dựng nhà ở. Thành phố xác định mục tiêu phát triển nhà ở xã hội giai đoạn 2012-2020 là hơn 8,1 triệu m2 sàn nhà ở xã hội (nếu không tính gộp nhà ở sinh viên, sẽ là trên 6,8 triệu m2 sàn nhà ở).

Qua quá trình triển khai các dự án nhà ở xã hội trên bàn, lãnh đạo UBND TP. Hà Nội cho biết, có một số khó khăn, vướng mắc như việc đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng chưa đi trước một bước so với đầu tư phát triển dự án nhà ở xã hội, nên nhà đầu tư tham gia đầu tư xây mới gặp khó khăn do cần nguồn vốn lớn, nhất là đối với các dự án nhà ở xã hội nằm tại các vị trí, khu vực mà hệ thống hạ tầng của Thành phố chưa hoàn chỉnh (chủ yếu là hệ thống giao thông, thoát nước đối với các dự án nhà ở xã hội tập trung và dự án tại các khu đất nhỏ lẻ độc lập)...

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet