Hà Nội tổ chức thành công đại hội điểm thứ tư

PV

Ngày 14/7, Đại hội đại biểu Đảng bộ Tổng Công ty Điện lực TP Hà Nội lần thứ II, nhiệm kỳ 2015-2020 đã thành công. Đây là đại hội cuối cùng trong số 4 đại hội điểm cấp trên cơ sở của Đảng bộ TP Hà Nội.

Trong giai đoạn 2010 - 2015, Tổng công ty Điện lực Hà Nội đã hoàn thành các nhiệm vụ, chỉ tiêu của Kế hoạch 5 năm 2011 - 2015 đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định, mức tăng trưởng hàng năm trên 11%. 

Về thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội đã tập trung thực hiện Đề án giảm tổn thất điện năng bằng các biện pháp như đầu tư xây dựng lưới điện trung áp; sử dụng dây dẫn siêu nhiệt để thay 90% số tuyến dây 110kV nhằm tăng khả năng tải của các tuyến dây 110kV... Qua đó, Tổng công ty đã đưa tỷ lệ tổn thất điện năng giảm đều hàng năm một cách bền vững. Phấn đấu 2015, tỷ lệ tổn thất đạt dưới 5,8% vượt trước so với lộ trình đặt ra trước đây là 6,5% và Nghị quyết Đại hội lần 1 đặt ra là 7,2%.

Toàn cảnh Đại hội điện lực Hà Nội lần thứ II
Đối với các chỉ tiêu về kinh doanh, Tổng công ty đều đạt được những kết quả đáng khích lệ. Tính đến 30/6/2015, số khách hàng của Tổng công ty đã lên đến hơn 2,1 triệu khách hàng, tăng 281.511 khách so với năm 2010, tăng 115%. Điện thương phẩm 6 tháng đầu năm 2015 là 6,53 tỷ kWh và ước cả năm đạt 13,85 tỷ kWh, tăng 155,5% so với năm 2010. Doanh thu bán điện 6 tháng đầu năm 2015 là 11.401 tỷ đồng, ước cả năm 2015 đạt 24.743 tỷ đồng, tăng 235% so với 2010...

Trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ Tổng công ty đặt ra một số chỉ tiêu chủ yếu là: Điện thương phẩm tăng trưởng từ 11 - 13%/năm. Phấn đấu năng suất lao động đến năm 2020 tăng gấp 2 lần so với 2015; Tổn thất điện năng phấn đấu giảm theo lộ trình, đến năm 2020 đạt khoảng 4,5%; chuẩn bị vốn thực hiện đầu tư xây dựng với giá trị 24.252 tỷ đồng; Hoàn thành mạch vòng lưới điện 110 kV vào năm 2017 và lưới điện trung áp vào năm 2019. Hệ thống điện phân phối đạt tiêu chí N-1 vào năm 2020; Cơ bản hoàn thành chuyển đổi công tơ cơ khí sang công tơ điện tử theo lộ trình đến năm 2020... Về xây dựng Đảng bộ, phấn đấu 100% đảng viên hoàn thành nhiệm vụ, trong đó 70% hoàn thành tốt nhiệm vụ; Kết nạp 100 - 120 đảng viên mới/năm, nâng cấp 5 chi bộ thành Đảng bộ cơ sở...
 
Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban chấp hành nhiệm kỳ mới

Để thực hiện các mục tiêu Tổng công ty sẽ tiếp tục thực hiện tái cơ cấu, sắp xếp, đổi mới Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội thành Tổng công ty mạnh, có trình độ quản lý hiện đại, chuyên môn hóa cao, đầu tư và sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả. Đào tạo phát triển và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đặc biệt là nguồn nhân lực chất lượng cao phù hợp với mô hình của Tổng Công ty nhằm đảm bảo được mục tiêu về nâng cao năng suất lao động tăng trên 10% mỗi năm, xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý, kỹ thuật, công nhân có trình độ, kỹ năng, tay nghề chuyên môn ngang tầm khu vực. Đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ, tận dụng các tiềm năng sẵn có, tạo đà phát triển cho Tổng Công ty…

Đặc biệt, để hoàn thành các mục tiêu đề ra, trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ Tổng công ty sẽ tập trung thực hiện 3 khâu đột phá là: Phát triển đồng bộ, từng bước hiện đại hóa lưới điện. Đẩy mạnh vận hành trạm biến áp 110 kv theo mô hình không người trực. Sửa chữa điện và vệ sinh cách điện hotline; Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là tạo bước chuyển biến mạnh về kỷ luật, kỷ cương, ý thức trách nhiệm, chất lượng giải quyết yêu cầu của khách hàng, nâng cao chỉ số tiếp cận điện năng; Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực nhằm xây dựng đội ngũ công nhân ngành điện Thủ đô “Văn minh, chuyên nghiệp, hiệu quả”, đáp ứng được yêu cầu của thời kỳ mới.

 

Đồng chí Ngô Thanh Hằng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội phát biểu
  Phát biểu tại Đại hội, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng đề nghị Tổng công ty tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp về chỉ đạo, điều hành trong kỹ thuật, vận hành lưới điện; Quy hoạch và phát triển lưới điện với một cơ cấu hợp lý; kết hợp việc cải tạo nâng cấp và xây dựng mới lưới điện theo hướng từng bước hiện đại, phù hợp với quy hoạch của Thủ đô giai đoạn 2015 - 2020 và tầm nhìn đến năm 2030. Bên cạnh đó, tăng cường công tác tuyên truyền sử dụng điện tiết kiệm, tuyên truyền an toàn hành lang lưới điện; đẩy mạnh các giải pháp cung ứng điện, giảm thiểu thời gian mất điện của khách hàng; bảo đảm đáp ứng đủ nhu cầu về điện phục vụ nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội và đời sống nhân dân Thủ đô với chất lượng ngày càng cao. Đồng thời, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và dịch vụ khách hàng; xây dựng văn hóa trong doanh nghiệp. Đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng cũng yêu cầu Tổng công ty thực hiện việc tái cơ cấu, từng bước điều chỉnh cơ chế quản lý theo hướng phân cấp mạnh hơn, tạo điều kiện chủ động, tự chủ của các công ty điện lực quận, huyện. Tập trung xây dựng, củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng và chất lượng của đội ngũ đảng viên.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet