Hà Nội: Tổng kiểm tra bảng quảng cáo ngoài trời

N. Huyền

Trong tháng 12 tới, Hà Nội sẽ ra quân tổng kiểm tra, rà soát bảng quảng cáo tại mặt tiền, mặt tường bên và trên nóc các công trình, nhà ở trên địa bàn thành phố.
Hà Nội lên kế hoạch tổng kiểm tra các biển, bảng quảng cáo trên mặt tiền các công trình, nhà ở

Thực hiện chỉ đạo của Thường trực Thành ủy về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước trong hoạt động quảng cáo trên địa bàn thành phố; Chỉ thị số 16/CT-UBND ngày 03/8/2016 của UBND Thành phố về việc Tăng cường công tác quản lý nhà nước trong hoạt động quảng cáo trên địa bàn thành phố Hà Nội, Sở Văn hóa và Thể thao vừa lên kế hoạch tổng kiểm tra, rà soát bảng quảng cáo tại mặt tiền, mặt tường bên và trên nóc các công trình, nhà ở trên địa bàn thành phố.

Mục đích của đợt tổng kiểm tra nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước trong hoạt động quảng cáo của các cấp, các ngành; nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của các tổ chức, cá nhân trong hoạt động quảng cáo; Thiết lập trật tự kỷ cương, nề nếp trong hoạt động quảng cáo theo Quy chế quản lý hoạt động quảng cáo ngoài trời trên địa bàn thành phố Hà Nội ban hành kèm theo Quyết định số 01/2016/QĐ-UBND ngày 20/01/2016 của UBND thành phố Hà Nội; góp phần đảm bảo cảnh quan, mỹ quan, trật tự đô thị trên trên địa bàn thành phố. Không để tình trạng vi phạm trật tự quảng cáo tái diễn trên địa bàn Thành phố.

Thời gian tiến hành tổng kiểm tra sẽ được thực hiện trong tháng 12/2016, địa điểm tại một số quận, huyện, thị xã.

Nội dung kiểm tra, rà soát bao gồm: Kiểm tra, rà soát toàn bộ các bảng quảng cáo tại mặt tiền, mặt tường bên và trên nóc các công trình, nhà ở trên địa bàn quận, huyện, thị xã. Đặc biệt chú ý những bảng quảng cáo đã có văn bản đồng ý của Sở Văn hóa và Thể thao. Chụp ảnh hiện trạng đối với từng bảng quảng cáo; thống kê, lập danh sách, phân loại bảng quảng cáo vi phạm.

Tiếp tục rà soát, thống kê các trường hợp vi phạm hoặc tái vi phạm về quảng cáo (bảng đứng độc lập và bảng quảng cáo hộp đèn trên dải phân cách) tại các quận, huyện, thị xã.

Sau kiểm tra Sở Văn hóa và Thể thao sẽ tổng hợp tình hình, kết quả xử lý vi phạm, khó khăn, vướng mắc, vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện để báo cáo và xin ý kiến chỉ đạo của UBND Thành phố. Đồng thời phối hợp với các quận, huyện, thị xã xây dựng phương án tổ chức lượng xử lý, cưỡng chế, tháo dỡ các bảng quảng cáo vi phạm đối với những trường hợp tổ chức, cá nhân cố tình trây ì, không chịu tháo dỡ.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet