Hà Nội, TP.HCM sẽ có không quá 5 Phó Chủ tịch UBND

Hồng Chuyên

Sáng nay (19/6), với 421 đại biểu tán thành (chiếm 85.22%), Quốc hội đã biểu quyết thông qua Luật tổ chức chính quyền địa phương (sửa đổi).

Trước khi biểu quyết, trình bày báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến của ĐBQH về dự thảo Luật tổ chức chính quyền địa phương, Chủ nhiệm UB Pháp luật Phan Trung Lý cho biết, tiếp thu ý kiến góp ý, UB Thường vụ Quốc hội đề nghị Quốc hội cho chỉnh lý dự thảo Luật theo hướng đối với đơn vị hành chính cấp tỉnh loại đặc biệt (Hà Nội và TP.HCM) có không quá 5 Phó Chủ tịch, loại I có không quá 4 Phó Chủ tịch, loại II và loại III có không quá 3 Phó Chủ tịch UBND.


Ngoài ra, đối với đơn vị hành chính cấp huyện loại I có không quá 3 Phó Chủ tịch, loại II và loại III có không quá 2 Phó Chủ tịch UBND. Đối với đơn vị hành chính cấp xã loại I có không quá 2 Phó Chủ tịch, loại II và loại III có 1 Phó Chủ tịch UBND.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet