Hà Nội: Triển khai thực hiện 7 nhiệm vụ trọng tâm phòng, chống mua bán người

Minh Thư

Theo Kế hoạch số 24/KH-UBND triển khai thực hiện Chương trình Phòng, chống mua bán người năm 2017 của UBND TP Hà Nội thì có 7 nhiệm vụ trọng tâm cần triển khai.

Theo kế hoạch, thành phố chỉ đạo tăng thời lượng, tần suất và kịp thời đưa tin tuyên truyền về phòng, chống mua bán người trên các phương tiện thông tin đại chúng và hệ thống thiết chế văn hóa ở cơ sở, chú trọng nhóm đối tượng có nguy cơ cao. Nâng cao chất lượng các mô hình truyền thông chuyên sâu, lồng ghép về phòng, chống mua bán người. Tổ chức tuyên truyền chính sách, pháp luật mới ban hành, có hiệu lực liên quan đến phòng, chống mua bán người. Đảm bảo 75% cấp thành phố, quận, huyện, thị xã được cập nhật tài liệu truyền thông về phòng, chống mua bán người.

Nâng cao hiệu quả công tác điều tra, truy tố, xét xử tội phạm mua bán người, cụ thể: Áp dụng các biện pháp nghiệp vụ tại 100% tuyến, địa bàn trọng điểm; 100% thông tin liên quan mua bán người được phân loại, xử lý và các vụ việc có dấu hiệu tội phạm mua bán người được xác minh theo luật định; tăng ít nhất 2% tỷ lệ khởi tố điều tra các vụ án mua bán người so với năm 2016; đạt trên 95% số vụ án mua bán người được truy tố và xét xử.

Phối hợp chặt chẽ trong tiếp nhận, xác minh, bảo vệ và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về; 100% nạn nhân đã tiếp nhận được tiến hành thủ tục xác minh, xác định, bảo vệ và có nhu cầu thì được hỗ trợ theo quy định của pháp luật….

Để thực hiện chỉ tiêu nêu trên, TP Hà Nội triển khai thực hiện 7 nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, chú trọng tổ chức các hoạt động ý nghĩa, thiết thực hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người” theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, phù hợp với nội dung thông điệp của Liên Hợp quốc về phòng, chống mua bán người năm 2017. Nâng cao hiệu quả công tác tiếp nhận, giải quyết tin báo tố giác tội phạm, đơn trình báo mất tích... có dấu hiệu của tội phạm mua bán người.

Tiến hành đồng bộ các biện pháp nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa, phát hiện, điều tra, xử lý những đường dây, ổ nhóm tội phạm mua bán người trên địa bàn thành phố, đảm bảo mọi hành vi mua bán người đều được phát hiện, xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật. Lựa chọn các vụ án điểm để tổ chức xét xử lưu động nhằm tuyên truyền, giáo dục và răn đe các đối tượng phạm tội khác.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet