Hà Nội: Từ nay đến năm 2020 xây dựng 4 chợ đầu mối nông sản

Diệu Thùy

Từ nay đến năm 2020 tập trung các dự án ưu tiên đầu tư xây dựng 4 chợ đầu mối nông sản tổng hợp cấp vùng tại huyện Mê Linh , Quốc Oai, Phú Xuyên, và Thị xã Sơn Tây.

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn TP Hà Nội, trên cơ sở quy định của Chính Phủ, việc xây dựng kế hoạch đầu tư, cải tạo, nâng cấp chợ, kêu gọi xã hội hóa đầu tư chợ trên địa bàn đã được Thành phố quan tâm triển khai.

Ảnh minh họa

Các sở ngành, quận huyện đã chủ động phối hợp quản lý phát triển chợ trên địa bàn theo quy hoạch mạng lưới được phê duyệt, lập danh mục các dự án ngành thương mại để kể kêu gọi thu hút các nhà đầu tư.

Giai đoạn 2011- 2016, toàn Thành phố đã huy động khoảng 3.054 tỷ đồng (trong đó có 2.781 tỷ từ nguồn vốn ngoài ngân sách, chiếm 91%) để đầu tư xây dựng được 43 chợ mới, xây dựng lại 16 chợ và cải tạo nâng cấp 95 chợ; nguồn vốn ngân sách xây dựng, cải tạo chợ chủ yếu thuộc chương trình xây dựng nông thôn mới và cải tạo sửa chữa nhỏ nên vẫn còn nhiều chợ đang xuống cấp nghiêm trọng chưa được cải tạo sửa chữa dẫn đến tình trạng chưa đủ điều kiện hoạt động trong đó có ảnh hưởng trực tiếp đến công tác ATTP trong các chợ.

Năm 2016 các ngành, các cấp của UBND Thành phố đã kiểm tra 102.644 lượt cơ sở, phát hiện 16.521 cơ sở vi phạm ATTP, phạt tiền 4.985 cơ sở với số tiền phạt hơn 28 tỷ đồng.

Chuyển điều tra, quyết định khởi tố 4 vụ, tiêu hủy nhiều sản phẩm không đảm bảo ATTP; thành lập đường dây nóng ATTP các tuyến.

Kết quả kiểm tra 6 tháng đầu năm 2017 đã kiểm tra 63.693 cơ sở, phát hiện 10.735 cơ sở vi phạm, phạt tiền hơn 23 tỷ đồng.

Đánh giá về công tác quản lý ATTP đối với chợ đầu mối nông sản, chợ dân sinh, Sở NN&PTNT Hà Nội cho biết bên cạnh những mặt đạt được vẫn còn nhiều hạn chế.

Một số người sản xuất kinh doanh thực phẩm mặc dù được tập huấn kiến thức ATTP nhưng vì lợi ích trước mắt vẫn cố tình chế biến, kinh doanh thực phẩm không đảm bảo ATTP. Một số người tiêu dùng còn dễ dãi trong lựa chọn thực phẩm.

Cơ sở vật chất ở hầu hết các chợ chưa đáp ứng yêu cầu bảo đảm vệ sinh ATTP đặc biệt ở các chợ khu vực nông thôn.

Hệ thống cơ sở vật chất, hạ tầng kỹ thuật trang thiết bị, hệ thống cấp thoát nước phục vụ cho hoạt động kinh doanh, mua bán trao đổi tại các chợ chưa được đầu tư đúng mức, hiện tại đã và đang xuống cấp nghiêm trọng làm ảnh hưởng đến tình hình kinh doanh của thương nhân và nguy cơ làm mất an toàn thực phẩm.

Công tác đầu tư, cải tạo nâng cấp các chợ chưa được quan tâm đúng mức do có khó khăn về nguồn vốn (không kêu gọi được xã hội hóa) nên dẫn đến tình trạng nhiều chợ nhất là khu vực nông thôn, kinh tế kém phát triển không đáp ứng được về điều kiện ATTP trong kinh doanh tại chợ…

Do đó, Sở NN&PTNT Hà Nội đã đưa ra giải pháp, tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục; kiểm tra đôn đốc ATTP; hỗ trợ đầu tư, cải tạo sửa chữa cơ sở vật chất, hạng mục phục vụ hoạt động kinh doanh tại chợ; duy trì xây dựng mô hình quản lý thực phẩm theo chuỗi từ sản xuất đến kinh doanh; quy hoạch vùng sản xuất thực phẩm an toàn, tập trung vào đối tượng sản xuất rau quả, thịt gia súc, gia cầm và thủy sản. Xây dựng vùng sản xuất nguyên liệu thực phẩm, chế biến, kinh doanh thực phẩm với quy mô tập trung gắn với Chương trình xây dựng nông thôn mới…

Từ nay đến năm 2020 tập trung các dự án ưu tiên đầu tư xây dựng 4 chợ đầu mối nông sản tổng hợp cấp vùng tại huyện Mê Linh , Quốc Oai, Phú Xuyên, và Thị xã Sơn Tây.

Phấn đấu đến năm 2030 xây dựng 8 chợ đầu mối nông sản tổng hợp cấp vùng và chuyên doanh.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet