Hà Nội: Tuyển dụng hơn 4.000 chỉ tiêu viên chức ngạch giáo viên

N. Huyền

Phó chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Hồng Khanh vừa ban hành quyết định phê duyệt chỉ tiêu và kế hoạch tổ chức tuyển dụng viên chức làm việc tại các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn.

Sẽ có hơn 4000 giáo viên được tuyển dụng trong năm 2015

Theo đó, UBND TP phê duyệt 4459 chỉ tiêu tuyển dụng viên chức làm việc tại các cơ sở giáo dục 3 cấp (mầm non, tiểu học, trung học cơ sở công lập). Trong đó có 4286 chỉ tiêu tuyển dụng ngạch giáo viên được phân ra cụ thể như sau:  Giáo viên THCS, mã ngạch15a.202: 916 người; Giáo viên Tiểu học, mã ngạch 15.114: 933 người; Giáo viên Mầm non, mã ngạch 15.115 : 2437 người.

Đối với ngạch nhân viên chỉ tiêu tuyển dụng là 173 người trong đó: Tại các trường trung học cơ sở: 88 người và các trưởng tiểu học là 85 người.

UBND TP Hà Nội cũng quy định về điểm học tập và điểm tốt nghiệp trong trường hợp người dự xét tuyển không có bảng điểm học tập hoặc có nhưng không thể xác định được điểm học tập (ĐHT) hoặc điểm tốt nghiệp (ĐTN) thì điểm nào trong ĐHT hoặc ĐTN không xác định được sẽ căn cứ xếp hạng ghi trong bằng tốt nghiệp để quy đổi ra điểm đó (theo thang điểm 100), cụ thể quy đổi như sau:

Bằng tốt nghiệp hạng trung bình hoặc không xếp hạng (ĐHT= ĐTN= 50 điểm); Bằng tốt nghiệp hạng trung bình khá (ĐHT= ĐTN= 60 điểm); Bằng tốt nghiệp hạng Khá (ĐHT= ĐTN= 70 điểm); Bằng tốt nghiệp hạng Giỏi ( ĐHT= ĐTN= 80 điểm); Bằng tốt nghiệp hạng Xuất sắc (ĐHT= ĐTN= 90 điểm).

Công văn cũng quy định rõ về chấm phúc khảo. Theo đó sẽ không chấm phúc khảo đối với những bài thi đã chấm mẫu; Chấm phúc khảo thực hiện các Quy định như chấm lần đầu; Điểm chấm phúc khảo bài viết chênh lệch so với điểm chấm lần đầu từ 10 điểm trở xuống thì giữ nguyên điểm lần đầu; Điểm chấm phúc khảo bài viết chênh lệch so với điểm chấm lần đầu trên 10 điểm thì phải đối chất giữa các cặp giám khảo.

Điểm sau khi đối chất thống nhất so với điểm chấm lần đầu nếu chênh lệch so với điểm lần đầu từ 10 điểm trở xuống thì giữ nguyên điểm lần đầu, nếu chênh lệch so với điểm chấm lần đầu trên 10 điểm thì lấy kết quả điểm thống nhất sau đối chất.

Công văn cũng chỉ rõ điều kiện người tham dự phải có hộ khẩu thường trú tại HN, trường hợp không có hộ khẩu thường trú tại HN phải là Thủ khoa xuất sắc các trường ĐH được Chủ tịch UBND TP HN tặng bằng khen; có đơn xin dự tuyển theo mẫu, có lý lịch rõ ràng, có đủ văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của ngạch cần tuyển dụng…

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet