Hà Nội: ​Xã Sơn Đà củng cố các tiêu chí NTM nâng cao đời sống nhân dân

Huyền Anh

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM, đến cuối năm 2016, Sơn Đà (Ba Vì, Hà Nội) được thành phố công nhận xã đạt chuẩn NTM với 19/19 tiêu chí đạt và cơ bản đạt.

 

Trường học được xã Sơn Đà luôn chú trọng đầu tư, cải tạo

Phong trào hiến đất làm đường rộng khắp các thôn

Đến nay, địa phương tiếp tục phát huy những bài học kinh nghiệm trong công tác xây dựng NTM để vận dụng sáng tạo và thực hiện các giải pháp nhằm hoàn thiện, củng cố các tiêu chí, giữ vững danh hiệu đã đạt được.

Theo đó, bước vào thực hiện Chương trình xây dựng NTM, Sơn Đà đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động để cán bộ, đảng viên và nhân dân trong xã hiểu và tích cực tham gia. Với phương châm: “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân hưởng thụ”, Sơn Đà đã làm tốt việc huy động các nguồn lực trong cộng đồng dân cư, khai thác các nguồn thu tại địa phương tạo nguồn vốn đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng và các công trình phúc lợi công cộng.

Nhiều công trình được xây mới phần lớn kinh phí do nhân dân tự đóng xây dựng như: nhân dân thôn Đan Thê bê tông hóa 2 ngõ xóm có chiều dài 200m, tổng kinh phí 103 triệu đồng; thôn Khê Thượng làm rãnh thoát nước 8 ngõ xóm, tổng kinh phí 200 triệu đồng;

Thôn Trí Phú san gạt 400m đường ngõ xóm, giải bây, lu lèn tổng kinh phí đóng góp 30 triệu đồng; thôn Yên Thịnh bê tông hóa 736 m đường ngõ, tổng kinh phí 478 triệu đồng.

Cùng với đó, công tác hiến đất làm đường giao thông được nhân dân đồng tình hưởng ứng, tại thôn Khê Thượng nhân dân đã hiến 21.200 m2, thôn Trí Phú bà con hiến 12.226 m2  đất sản xuất nông nghiệp làm đường giao thông nội đồng; Tại thôn Yên Thịnh nhân dân hiến 936,4m2 đất vườn, 1.121,9m2 tường rào, 53 cây xanh; và thôn Bằng Y nhân dân đã hiến 400m2 đất, 100m2  tường bao.

Đến nay, diện mạo nông thôn mới tại Sơn Đà có nhiều thay đổi, cơ sở hạ tầng dần được hoàn thiện đã góp phần tạo chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp, phát triển kinh tế một cách toàn diện, vững chắc, giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho người dân, góp phần thực hiện công tác an sinh xã hội.

Chú trọng phát triển sản xuất, nâng cao đời sống nhân dân

Là một xã thuần nông, vì thế, trong xây dựng NTM, Đảng ủy, UBND xã Sơn Đà luôn chú trọng phát triển sản xuất, mang lại thu nhập ổn định, nâng cao đời sống cho người dân nhằm giữ vững tiêu chí thu nhập. 

Để làm được điều này, thời gian qua xã Sơn Đã đã quy hoạch vùng sản xuất, vận động bà con nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật và mở rộng sản xuất theo hướng hàng hóa. Cùng với cây lúa, phát huy thế mạnh vùng đất bãi, xã Sơn Đà đã đẩy mạnh diện tích trồng cây ngô, đậu tương, cây dưa chuột, rau màu các loại.

Đối với diện tích đất lâm nghiệp, ngoài việc duy trì 176 ha diện tích rừng, 24 ha chè, Sơn Đà đã phát triển được gần 140 ha cây ăn quả các loại như: bưởi Diễn, ổi, táo, dứa.

Trong phát triển chăn nuôi, xã Sơn Đà thường xuyên phối hợp tổ chức các lớp tập huấn về chăn nuôi, cách phòng trừ dịch bệnh cho vật nuôi và tạo điều kiện để người dân tiếp cận được với nguồn vốn vay ưu đãi để đầu tư sản xuất. Đàn gia súc duy trì trên 9.500 con, đàn gia cầm 178.281 con, nuôi thả cá tổng diện tích 80,4 ha.

Hoạt động kinh doanh, dịch vụ ngày càng được mở rộng. Hiện trong xã phát triển được 143 cơ sở kinh doanh cá thể và 3 HTX. Với việc triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, đến nay thu nhập bình quân đầu người đạt 33,11 triệu đồng/năm. Bộ mặt nông thôn của xã Sơn Đà ngày càng khởi sắc, đời sống nhân dân được cải thiện và nâng cao rõ rệt.

Ghi nhận kết quả to lớn trong công tác xây dựng NTM đối với xã Sơn Đà sau 5 năm triển khai xây dựng NTM không chỉ kể đến cơ sở hạ tầng đồng bộ, mà cái được lớn nhất của chính sự đồng thuận, đồng lòng của nhân dân. Đây cũng chính là động lực để Đảng bộ và nhân dân xã Sơn Đà tiếp tục hoàn thiện, nâng cao các tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới.

  • Tag:
cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet