Hà Nội: Xây dựng đội ngũ cán bộ công chức "3 xin"

N. Huyền

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Thị Bích Ngọc đề nghị quận Ba Đình đi đầu trong việc xây dựng cán bộ CCVC gần dân, tôn trọng và nỗ lực phục vụ nhân dân, thấm nhuần 3 xin là "xin chào, xin hỏi, xin cảm ơn".

Sáng 18/8, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch  và đoàn giám sát Thành ủy đã có buổi làm việc với quận Ba Đình về kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện cải cách hành chính; nâng cao tinh thần, ý thức trách nhiệm, chất lượng phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC).

Phó Bí thư, Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Bích Ngọc làm việc với quận Ba Đình

Theo lãnh đạo quận ủy Ba Đình, thời gian qua, các cấp ủy Đảng, chính quyền từ quận đến cơ sở đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác cải cách hành chính, xác định cụ thể trách nhiệm của các cấp ngành trong việc nâng cao chất lượng phục vụ cá nhân, tổ chức. Thông qua công tác CCHC đã tạo bước chuyển biến về tư tưởng, nhận thức và hành động trong quá trình thực thi công vụ, nâng cao trình độ quản lý nhà nước, tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, được nhân dân ghi nhận.

Các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc đã xây dựng các chương trình, chuyên đề, kế hoạch, để tổ chức thực hiện, bước đầu đạt kết quả tích cực. 100% các TTHC thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của cấp quận, cấp phường được thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông và thường xuyên rà soát, sửa đổi, bổ sung kịp thời theo các quy định của Trung ương và Thành phố, được niêm yết công khai tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết hồ sơ hành chính cấp quận, cấp phường, trang tin điện tử của quận.

Quận đã xây dựng đội ngũ CCVC đủ về số lượng, nâng cao về chất lượng, trách nhiệm. Ngoài việc cử cán bộ tham gia đào tạo bồi dưỡng về lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, quận còn thực hiện luân chuyển công chức viên chức để đào tạo, đặc biệt là cán bộ quy hoạch để bồi dưỡng nâng cao kinh nghiệm thực tiễn tại cơ sở và bản lĩnh chính trị. 

Việc ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành từ quận đến cơ sở được quan tâm phát triển, ứng dụng có hiệu quả các phần mềm sử dụng chung của thành phố, góp phần tạo điều kiện thực hiện có hiệu quả công tác CCHC, tiết kiệm thời gian, giảm chi phí... Để từng bước xây dựng quận Ba Đình thành cơ quan điện tử, HĐND quận đã có đề án "Xây dựng quận Ba Đình thành cơ quan điện tử giai đoạn 2014-2016 và có định hướng đến năm 2020". Từ 10/8/2016, Quận đã thực hiện triển khai áp dụng thực hiện hệ thống dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 do Thành phố triển khai đến 14 phường, 2 nhóm thủ tục thuộc lĩnh vực tư pháp ( Khai sinh: 4 TTHC; Khai tử: 3 TTHC). Cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ công tác CCHC được đầu tư tương đối đầy đủ, kịp thời tạo điều kiện để công chức hoàn thành tốt nhiệm vụ…

Tuy nhiên, theo lãnh đạo quận Ba Đình, công tác CCHC tại quận vẫn còn một số tồn tại như: việc bổ sung, sửa đổi, hoàn thiện quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ theo quy trình nội bộ trong giải quyết TTHC tại từng cơ quan đơn vị theo hướng rõ người rõ việc rõ thời gian ở một số đơn vị chưa đảm bảo yêu cầu của quận. Sự phối hợp trong quá trình giải quyết công việc của tổ chức cá nhân chưa chặt chẽ, thiếu đồng bộ. Ý thức trách nhiệm, tác phong , thái độ tiếp công dân của một số bộ phận cán bộ công chức chưa tốt...

Kết thúc buổi làm việc, Phó Bí thư Thành uỷ Nguyễn Thị Bích Ngọc đánh giá cấp uỷ Ba Đình đã có những nhận thức đầy đủ về công tác CCHC, tập trung lãnh đạo chỉ đạo, quyết liệt công tác CCHC, bước đầu CCHC đã đi vào cuộc sống. Đặc biệt quận đã có các chỉ tiêu cao hơn thành phố; ban hành nhiều văn bản về CCHC, thực hiện công tác giám sát và hoàn thiện quy chế làm việc; có những chuyển biến trong hệ thống chính trị như: công khai các TTHC, hướng dẫn trình tự từng thủ tục công khai, điều hành nội bộ qua hệ thống điện tử, ...

Theo Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Thị Bích Ngọc, bên cạnh những tồn tại báo cáo nêu, công tác CCHC của quận vẫn còn một số hạn chế như dịch vụ công cấp độ 3 còn thấp (hiện tại mới được 7 thủ tục, trong khi chương trình đặt ra là 30 thủ tục); việc rà soát đơn giản hoá thủ tục làm chưa tốt, còn rập khuôn…Phó Bí thư Thành ủy yêu cầu, thời gian tới quận Ba Đình cần đổi mới cách lãnh đạo chỉ đạo theo hướng quyết liệt sát sao, rõ người rõ việc, kiểm tra xử lý từng việc một và người đứng đầu phải vào cuộc.

Cụ thể  rà soát theo đúng thẩm quyền các loại thủ tục giấy tờ, trên tinh thần đơn giản hoá TTHC; Rà soát bộ máy chức năng nhiệm vụ, vị trí việc làm, đánh giá cán bộ để xem xét cán bộ, sắp xếp vào những công việc phù hợp trên tinh thần giảm biên chế nhưng quan trọng là đảm bảo chất lượng cán bộ; Có lộ trình thật cụ thể kế hoach thực hiện chỉ tiêu trong Chương trinh 08 của Thành ủy, đặc biệt là chỉ tiêu ứng dụng CNTT, dịch vụ công cấp độ 3-4…  Tăng cường kiểm tra  công vụ, xem xét và xử lý theo quy định ; Xem xét việc phân cấp đến cấp phường để nhiều việc có người chủ trì, có kết quả và thời gian hoàn thành.

Đặc biệt, với vị trí là quận trung tâm hành chính, chính trị, Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Thị Bích Ngọc đề nghị quận Ba Đình đi đầu trong việc xây dựng cán bộ CCVC gần dân, tôn trọng và nỗ lực phục vụ nhân dân, thấm nhuần 3 xin là "xin chào, xin hỏi, xin cảm ơn".

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet