Hà Nội: Xây dựng Thị xã Sơn Tây- Xứ Đoài thành đô thị loại II

PV

Trong 2 ngày 5-6/ 8, Đảng bộ thị xã Sơn Tây đã tiến hành Đại hội đại biểu lần thứ XX, nhiệm kỳ 2015-2020.

Nhiệm kỳ 2010 - 2015, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân thị xã Sơn Tây đã chủ động khắc phục mọi khó khăn, thách thức và đã đạt được những kết quả quan trọng, toàn diện trên các lĩnh vực công tác. Cụ thể, trong phát triển kinh tế: Đảng bộ thị xã đã tập trung chỉ đạo thực hiện các chương trình phát triển kinh tế, ban hành 3 Nghị quyết chuyên đề về phát triển kinh tế. Nhờ đó, kinh tế thị xã đã có bước tăng trưởng khá và chuyển dịch theo hướng tích cực. Tốc độ tăng tổng giá trị sản xuất trên địa bàn bình quân 8,6%/năm; thu nhập bình quân đầu người năm 2015 đạt 34 triệu đồng; cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng. Lĩnh vực CN - XD tiếp tục tăng trưởng khá, hoàn thành công tác dồn điền, đổi thửa 1.304,5ha đất nông nghiệp, đạt 129,9% kế hoạch thành phố giao.

Tổng thu ngân sách nhà nước trong 5 năm đạt 921 tỷ đồng (tăng gần 2 lần so với 5 năm trước), trong đó các khoản thu thuế ngoài quốc doanh, phí và lệ phí bình quân hàng năm vượt 11,23% chỉ tiêu kế hoạch Thành phố giao. Tổng thu, chi ngân sách thị xã và xã, phường đạt hơn 4.005 tỷ đồng (tăng gần 4 lần so với 5 năm trước)

Các đại biểu bỏ phiếu bầu ban chấp hành khóa mới

Về tổ chức xây dựng Đảng, Đảng bộ thị xã Sơn Tây luôn chú trọng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy đảng và đội ngũ đảng viên; chú trọng củng cố các chi bộ thôn, tổ dân phố.

Đảng bộ Thị xã Sơn Tây đã đưa ra nhiệm vụ nhiệm kỳ 2015 – 2020 là: Tiếp tục năng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; khai thác mọi nguồn lực để xây dựng đồng bộ kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội. Tập trung phát triển và chuyển dịch cơ cấu kinh tế, gắn với bảo vệ môi trường đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân; bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa “Sơn Tây - Xứ Đoài”; giữ vững an ninh - quốc phòng. Phấn đấu xây dựng thị xã sớm trở thành đô thị loại II - Đô thị vệ tinh của Thủ đô Hà Nội.
 
Phát biểu tại Đại hội, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng biểu dương và ghi nhận những kết quả mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thị xã Sơn Tây đã đạt được trong nhiệm kỳ 2010 – 2015, đặc biệt là các kết quả trong việc phát triển kinh tế, thực hiện quy hoạch, xây dựng NTM và đề nghị thị xã Sơn Tây đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo đúng định hướng (dịch vụ - công nghiệp - nông nghiệp). Khai thác, phát huy hiệu quả tiềm năng giá trị quần thể di tích lịch sử văn hóa Làng cổ Đường Lâm, Đền Và, Thành cổ Sơn Tây... Thị xã cần ưu tiên phát triển các ngành dịch vụ chất lượng cao theo hình thức xã hội hóa đầu tư; khuyến khích thu hút nguồn vốn đầu tư xây dựng đồng bộ cơ sở hạ tầng phát triển du lịch; tích cực tuyên truyền, quảng bá tiềm năng về du lịch, đa dạng hóa các sản phẩm về du lịch; liên kết hình thành các tuyến du lịch khép kín vùng Sơn Tây - Làng Văn hóa du lịch các dân tộc Việt Nam - quần thể cảnh quan sinh thái Ba Vì; đôn đốc đẩy nhanh tiến độ khai thác dự án khu vực hồ Đồng Mô sớm đưa vào khai thác…

Ban chấp hành mới ra mắt đại hội
Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Thị xã nhiệm kỳ mới gồm 43 đồng chí. Tại hội nghị lần thứ nhất, Ban Chấp hành Đảng bộ Thị xã khoá XX đã bầu Ban Thường vụ; các chức danh: Bí thư, Phó Bí thư Thị uỷ khoá XX. Đồng chí Nguyễn Quang Sơn - Bí thư Thị uỷ khoá XIX được tín nhiệm bầu tiếp tục giữ chức vụ Bí thư Thị ủy khóa XX; các đồng chí: Nguyễn Văn Minh, Đặng Vũ Nhật Thăng được tín nhiệm bầu giữ chức vụ Phó Bí thư Thị ủy khoá XX. Đại hội cũng đã bầu Ủy ban Kiểm tra và Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Thị ủy khoá XX, nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Đại hội đã bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020 gồm 8 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết; thông qua Nghị quyết và bế mạc đại hội

 

 

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet