Hà Nội xây dựng trang thông tin du lịch tiếp cận cho người khuyết tật

H.Yến

UBND thành phố Hà Nội vừa có quyết định phê duyệt dự án "Xây dựng trang thông tin du lịch tiếp cận cho người khuyết tật" do Quỹ Abilis/Phần Lan tài trợ cho Hội Người khuyết tật thành phố Hà Nội.
Ảnh minh họa

Theo đó, mục đích của dự án là nhằm xây dựng trang web về du lịch tiếp cận cho người khuyết tật và trang mạng xã hội cung cấp thông tin về tình hình du lịch tiếp cận trên địa bàn thành phố Hà Nội. Đồng thời giúp nâng cao nhận thức về các vấn đề của người khuyết tật trong cộng đồng và thúc đẩy vấn đề tiếp cận trong du lịch cho người khuyết tật.

UBND TP Hà Nội giao Hội Người khuyết tật thành phố Hà Nội chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật và UBND thành phố Hà Nội về việc tiếp nhận dự án “Xây dựng trang thông tin du lịch tiếp cận cho người khuyết tật” do Quỹ Abilis/Phần Lan tài trợ.

Hội phải thực hiện dự án đảm bảo hiệu quả, đúng đối tượng, không mang tính thương mại, đúng chức năng, nhiệm vụ được giao, tuân thủ các quy định pháp luật và Thành phố về quản lý viện trợ phi Chính phủ nước ngoài và các quy định liên quan.

Ngoài ra, Sở Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm hướng dẫn chủ dự án tiếp nhận dự án đúng quy định pháp luật về quản lý và sử dụng viện trợ phi Chính phủ nước ngoài; Sở Tài chính có trách nhiệm hướng dẫn chủ dự án xác nhận viện trợ và các thủ tục tài chính liên quan đến việc tiếp nhận viện trợ phi Chính phủ nước ngoài đúng quy định pháp luật và Thành phố.

Quyết định cũng nói rõ, thời gian thực hiện dự án là 4 tháng, kể từ khi dự án được phê duyệt.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet