Hà Nội xem xét thông qua Nghị quyết về Dự án, công trình trọng điểm giai đoạn 2016-2020

N. Huyền

Từ ngày 5- 8/12, HĐND TP Hà Nội khóa XV sẽ tổ chức kỳ họp thứ 3 để xem xét tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng năm 2016.
Kỳ họp thứ 2, HĐND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2016- 2021

Đồng thời HĐND TP Hà Nội cũng sẽ xác định nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp chủ yếu năm 2017 của TP; thảo luận và quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của HĐND TP.

Cụ thể,  HĐND TP sẽ xem xét thông qua 15 báo cáo thường kỳ, 6 nghị quyết thường kỳ và 12 nghị quyết chuyên đề.

Đáng chú ý, trong số 12 nghị quyết chuyên đề, HĐND TP sẽ xem xét thông qua Nghị quyết về Dự án, công trình trọng điểm giai đoạn 2016-2020 của thành phố Hà Nội; Kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016-2020 của thành phố Hà Nội; Danh mục các lĩnh vực đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội ưu tiên phát triển của địa phương; Quy định mức chi tổ chức các kỳ thi ngành giáo dục và đào tạo thành phố; Quy định mức xây dựng dự toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước tại TP Hà Nội; Quy hoạch chi tiết về trục đường giao thông mới; Quy định nội dung chi và mức chi hỗ trợ từ ngân sách thành phố để thực hiện Chương trình xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch TP Hà Nội…

Cũng trong chương trình kỳ họp này HĐND TP sẽ dành 1 ngày để thực hiện chất vấn và trả lời chất vấn về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng và những vấn đề dân sinh bức xúc mà đại biểu HĐND TP và đông đảo cử tri Thủ đô quan tâm.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet