Hà Nội: Yêu cầu báo cáo phục vụ giám sát về bầu cử

N. Huyền

Thường trực HĐND TP Hà Nội vừa có văn bản gửi tới UBND các quận, huyện, thị xã về việc đôn đốc chuẩn bị báo cáo phục vụ giám sát về công tác bầu cử.

Ảnh minh họa

Trước đó, ngày 25/02/2016, Thường trực HĐND Thành phố có công văn số 49/HĐND-BPC đề nghị UBND các quận, huyện, thị xã chuẩn bị báo cáo phục vụ giám sát về bầu cử (đợt 2) gửi Thường trực HĐND Thành phố qua Ban Pháp chế HĐND Thành phố trước ngày 18/4/2016 để tổng hợp phục vụ giám sát, khảo sát và kịp chuyển tới các thành viên Đoàn giám sát theo quy định.

Để đảm bảo tiến độ và chất lượng giám sát, Thường trực HĐND Thành phố đề nghị đồng chí Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã chỉ đạo UBND phối hợp với Ủy ban bầu cử cùng cấp nghiêm túc thực hiện báo cáo bằng văn bản về công tác bầu cử (đợt 2) gửi về Thường trực HĐND Thành phố qua Ban Pháp chế HĐND Thành phố trước ngày 25/4/2016 tổng hợp phục vụ Đoàn giám sát theo quy định.

Cụ thể, đề cương báo cáo giám sát công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 (thời điểm tính từ 1/4/2016 đến kết thúc bầu cử) gồm các nội dung về công tác thông tin, tuyên truyền vận động bầu cử và công tác phối hợp trong việc triển khai thực hiện về Kế hoạch bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 ở cấp huyện, cấp xã. Các nội dung thực hiện công tác bầu cử như việc thành lập Tổ bầu cử, công tác tập huấn cho thành viên Tổ bầu cử; kết quả hiệp thương giới thiệu người ứng cử lần 3 và công tác lập, công bố, niêm yết danh sách những người ứng cử đại biểu HĐND; công tác lập và niêm yết danh sách cử tri; công tác chuẩn bị các điều kiện về: kinh phí, phương tiện, cơ sở vật chất, in ấn tài liệu phục vụ cho bầu cử; trang trí tại các khu vực bỏ phiếu; công tác an ninh trật tự, đảm bảo an toàn cho cuộc bầu cử; công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan đến công tác bầu cử; tổ chức ngày bầu cử…

Báo cáo cũng cần xác định và nêu rõ những khó khăn, vướng mắc, hạn chế, thiếu sót trong công tác tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 ở cấp huyện, cấp xã; nguyên nhân của khó khăn, vướng mắc, hạn chế, thiếu sót; các bài học kinh nghiệm và những kiến nghị, đề xuất với các cơ quan Trung ương, các cơ quan cấp Thành phố.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet