Hà Nội:Đề xuất nguồn vốn và khả năng cân đối vốn cho các dự án đê điều, thủy lợi

H.Thanh

Trong nội dung Công văn số 9087/UBND-KH ban hành ngày 21/12, UBND TP Hà Nội đã đề xuất nguồn vốn và khả năng cân đối vốn cho các dự án khởi công mới giai đoạn 2016 - 2020.
Công văn nêu rõ, UBND TP Hà Nội nhận được văn bản của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về các dự án khởi công mới giai đoạn 2016 - 2020 và công văn của Bộ Tài chính về việc thẩm định nguồn vốn, khả năng cân đối vốn dự án xử lý đảm bảo ổn định khu vực cửa sông Đuống, dự án xử lý tổng thể đê, kè chống sạt lở bờ hữu sông Hồng. Ngoài ra, UBND TP Hà Nội nhận được công văn của Bộ Tài chính về việc thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn 3 dự án thủy lợi, đê điều của TP Hà Nội.

Sau khi rà soát, UBND TP Hà Nội sắp xếp, đề xuất nguồn vốn thực hiện cho các dự án theo hướng dẫn của các bộ Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, cụ thể các dự án đề xuất sử dụng nguồn vốn trung ương hỗ trợ có mục tiêu: Dự án Xử lý tổng thể kè chống sạt lở bờ hữu sông Hồng khu vực các phường Chương Dương (Hoàn Kiếm), Bạch Đằng, Thanh Lương (Hai Bà Trưng) từ K67+420 đến K69+650 đê hữu Hồng là 273,56 tỷ đồng; dự án Xử lý đảm bảo ổn định khu vực cửa sông Đuống 361 tỷ đồng; dự án Cải tạo, nâng câp để tả Mỹ Hà (Mỹ Đức) 150 tỷ đồng.

Còn các dự án đề xuất sử dụng nguồn vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2016 - 2020: Dự án Nạo vét trục chính sông Nhuệ từ Liên Mạc đến đường vành đai IV là 629,67 tỷ đồng; dự án Nạo vét, cải tạo lòng dẫn sông Đáy từ Yên Nghĩa đến Ba Thá 698,587 tỷ đồng. UBND TP Hà Nội đề nghị các Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính xem xét, thẩm định.

  • Tag:
cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet