Hà Tĩnh: Bãi bỏ quyết định về kỷ luật công chức sinh con thứ 3

Trương Hoa

Quyết định 77/2014 về kỷ luật sinh con thứ 3 đối với cán bộ công chức, viên chức, chiến sỹ lực lượng vũ trang vừa được UBND tỉnh Hà Tĩnh bãi bỏ.

 

Ban hành Quyết định số 3210/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định số 77/2014/QĐ-UBND kỷ luật cán bộ công chức, viên chức, lực lượng vũ trang sinh con thứ 3

Để bãi bỏ quyết định kỷ luật sinh con thứ 3, UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa ban hành Quyết định số 3210/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định số 77/2014/QĐ-UBND ngày 12/11/2014 ban hành quy định tạm thời về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức, chiến sỹ lực lượng vũ trang sinh con vi phạm chính sách dân số, kế hoạch hóa gia đình.

Như Infonet đã thông tin trước đó, "Sau khi Bộ Tư pháp “tuýt còi” tỉnh Hà Tĩnh về Quyết định 77/2014 kỷ luật sinh con thứ 3 là vi phạm pháp luật, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã tiến hành lấy ý kiến các sở, ngành về việc dừng quyết định này.

Ông Đặng Quốc Vinh, Phó chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh cho biết, bắt buộc phải bãi bỏ quyết định, nhưng bỏ thì phải có chính sách mới để hạn chế sinh con thứ 3. 

Tất nhiên, việc bãi bỏ văn bản kỷ luật sinh con thứ 3 vào thời điểm Bộ tư pháp “tuýt còi” là đúng theo quy định. Tuy nhiên, việc bãi bỏ quyết định vào thời điểm này cũng gây ra nhiều tranh cãi, ý kiến trong dư luận, nhất là đối với hơn 1.000 cán bộ công chức, viên chức, lực lượng vũ trang từng chịu “án” kỷ luật vì sinh con thứ 3 trở lên.

Thế nhưng, theo ông Trần Huy Liệu, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, đối với những ai từng chịu kỷ luật phải chấp nhận mức xử lý đã đề ra. Và quyết định là quy định chung của cả tỉnh chứ không phải xử lý riêng một cá nhân nào, do đó những ai đã bị kỷ luật thì phải chấp nhận theo quy định.

Sau khi lấy ý kiến tham mưu từ Sở y tế, Sở Tư pháp, UBND tỉnh chính thức bãi bỏ quyết định này, đồng thời trình văn bản về việc bàn phương án tham mưu cho cơ quan chính quyền tỉnh về tổ chức thực hiện chính sách dân số, kế hoạch hóa gia đình trong thời gian tới.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet