Hà Tĩnh có 10 ứng viên ĐBQH khóa 14 sau hiệp thương lần 3

Trương Hoa

Chiều 15/4, Ủy ban MTTQVN tỉnh Hà Tĩnh đã tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ ba thống nhất lập danh sách những người ứng cử và tự ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV, đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021.
Hội nghị hiệp thương lần 3 tại Hà Tĩnh

Trước đó, Hội nghị hiệp thương lần thứ hai đã thỏa thuận thống nhất lập danh sách sơ bộ 12 người ứng cử ĐBQH khóa XIV (trong đó có 11 người được các cơ quan, đơn vị, tổ chức giới thiệu, 1 người tự ứng cử) và 118 người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XVII nhiệm kỳ 2016-2021.

Theo báo cáo tình hình và kết quả tổ chức lấy ý kiến nhận xét và lấy phiếu tín nhiệm của cử tri nơi cư trú, cử tri nơi công tác đối với người ứng cử ĐBQH khóa XIV, đại biểu HĐND tỉnh khóa XVII nhiệm kỳ 2016-2021 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Hà Tĩnh, từ ngày 21/3 đến ngày 12/4/2016, Ban Thường trực UBMTTQ các xã, phường, thị trấn nơi có người ứng cử ĐBQH, đại biểu HĐND tỉnh đã phối hợp với UBND cùng cấp tổ chức hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm nơi cư trú.

Kết quả, tỷ lệ phiếu tín nhiệm của cử tri nơi cư trú của 12 ứng cử viên ĐBQH đều đạt 100%, có 116/118 người ứng cử đại biểu HĐND được cử tri tín nhiệm đạt 100%, có 2 vị đạt trên 95%.

Đến hết ngày 12/4, Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh Hà Tĩnh không nhận được đơn thư tố cáo phản ánh nào liên quan đến những người ứng cử ĐBQH khóa XIV và HĐND tỉnh khóa XVII nhiệm kỳ 2016-2021 tại địa phương.

Ngày 14/4, Ban Thường trực MTTQ tỉnh Hà Tĩnh đã nhận được đơn của 01 người xin được rút tên khỏi danh sách ứng cử ĐBQH và 29 người xin được rút tên khỏi danh sách ứng cử đại biểu HĐND.

Tại Hội nghị hiệp thương lần thứ ba, 100% đại biểu đã hiệp thương thống nhất đồng ý để ông Đỗ Văn Khoa rút khỏi danh sách ứng cử ĐBQH khóa XIV và 100% đại biểu thống nhất không đưa ông Lê Hoàng Anh Tuấn (SN 1979), quê quán xã Nghi Thái (huyện Nghi Lộc, Nghệ An) vào danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử ĐBQH vì không đủ tiêu chuẩn, điều kiện như Ủy ban bầu cử tỉnh yêu cầu.

100% đại biểu tại hội nghị hiệp thương lần 3 thống nhất lập danh sách 10 ứng cử viên ĐBQH khóa 14.

Các đại biểu tại hội nghị hiệp thương lần 3 cũng thống nhất cho 25/29 người xin rút được rút khỏi danh sách ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021. Như vậy, danh sách ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh sau hiệp thương vòng 3 còn lại 93 người.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet