Hà Tĩnh có 3 đơn vị bầu cử Quốc hội, 13 đơn vị bầu cử HĐND tỉnh

Trương Hoa

Theo Ủy ban Bầu cử tỉnh Hà Tĩnh, toàn tỉnh sẽ có 3 đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV (bầu 7 đại biểu) và 13 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016-2021.
Hà Tĩnh có 3 đơn vị bầu cử Quốc hội, 13 đơn bị bầu cử HĐND tỉnh

Hội đồng bầu cử Quốc gia đã ban hành Nghị quyết số 53/NQ-HĐBCQG ấn định số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.  

Theo đó, số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử, số lượng ĐBQH được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của Hà Tĩnh đã được Hội đồng bầu cử quốc gia ấn định như sau: Số đơn vị bầu cử là 3 (bầu 7 đại biểu).

Các đơn vị được sắp xếp theo thứ tự. Đơn vị số 1, gồm: TP. Hà Tĩnh, thị xã Kỳ Anh và huyện Kỳ Anh, Cẩm Xuyên, Hương Khê (bầu 3 đại biểu). Đơn vị số 2, gồm: Thạch Hà, Can Lộc, Nghi Xuân và Lộc Hà (bầu 2 đại biểu). Đơn vị số  ba, gồm: Thị xã Hồng Lĩnh, Hương Sơn, Vũ Quang, Đức Thọ (bầu 2 đại biểu).

Cũng theo Ủy ban bầu cử tỉnh Hà Tĩnh, số 13/QĐ-UBBC, Hà Tĩnh ngày 29/2, quyết định về việc ấn định và công bố số lượng, danh sách các đơn vị bầu cử và số đại biểu được bầu cử ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016-2021.

Theo đó, số đơn vị bầu cử là 13 (mười ba). Danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu HĐND tỉnh Hà Tĩnh được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet