Hà Tĩnh: Đảng bộ cấp huyện hoàn thành việc quán triệt NQ Đại hội XII của Đảng

Đình Hưng

Việc tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng tại cấp huyện và tương đương ở Hà Tĩnh đã được thực hiện nghiêm túc, có nhiều đổi mới và đạt kết quả, yêu cầu đặt ra.

Thực hiện Chỉ thị 01 của Bộ Chính trị khóa XII, các Hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương, của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh, đến nay Đảng bộ các huyện, thành, thị ủy, đảng ủy trực thuộc trên địa bàn cơ bản đã hoàn thành việc tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng dành cho đội ngũ cán bộ cốt cán với sự tham gia của gần 5.500 người tham gia, đạt tỷ lệ 96%. 

Để việc triển khai Nghị quyết Đại hội XII của Đảng ở các huyện, thành, thị ủy, đảng ủy trực thuộc diễn ra nghiêm túc, có chất lượng, Thường trực Tỉnh ủy đã phân công các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các đồng chí trưởng, phó Đoàn công tác của tỉnh trực tiếp tham dự, theo dõi, chỉ đạo việc triển khai Nghị quyết.

Tại các hội nghị, cán bộ cốt cán cấp huyện và tương đương đã được tiếp thu các nội dung: Những nội dung cơ bản của báo cáo chính trị tại Đại hội XII của Đảng; Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2011 - 2015 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2016- 2020; Báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khoá XI "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay".

Điểm đặc biệt của việc quán triệt Nghị quyết lần này là đồng chí Bí thư cấp ủy trực tiếp trình bày nội dung chủ yếu của nghị quyết, các chuyên đề còn lại đều do các đồng chí trong Thường trực, Ban Thường vụ cấp ủy chịu trách nhiệm quán triệt. Sau quán triệt, học tập nội dung các chuyên đề, các đảng bộ đã tổ chức cho cán bộ, đảng viên tiến hành thảo luận. Có gần 2.000 ý kiến của cán bộ, đảng viên góp ý, kiến nghị, đề xuất các giải pháp thực hiện nghị quyết, về Chương trình hành động của các địa phương, đơn vị thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng.

Nhìn chung việc tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng tại cấp huyện và tương ở Hà Tĩnh đã được thực hiện nghiêm túc, có nhiều đổi mới và đạt hiệu quả, yêu cầu đề ra. Theo kế hoạch, việc tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng ở cấp đảng bộ, chi bộ cơ sở sẽ hoàn thành trước 30/7/2016.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet