Hà Tĩnh: Đổi mới dịch vụ hành chính công là một bước đột phá

Nhóm Phóng viên

Đổi mới hoạt động, tăng cường bộ máy, thành lập trung tâm hành chính công cấp tỉnh, cấp huyện đã tạo ra bước đột phá trong việc cung cấp dịch vụ hành chính công ở Hà Tĩnh trong thời gian qua, đem lại thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp.

Đột phá trong cải cánh dịch vụ, thủ tục hành chính

Trung tâm hành chính công tỉnh Hà Tĩnh, khâu đột phát trong cải cách hành chính tỉnh.

Là một tỉnh năng động trong thu hút đầu tư, kinh tế xã hội phát triển cao trong nhưng năm gần đây đã kéo theo những thách thức và yêu cầu mới trong phát triển, nâng cao chất lượng dịch vụ hành chính công.

Đến nay Hà Tĩnh có hơn năm ngàn doanh nghiệp, 3 khu công nghiệp, trong đó Khu công nghiệp Vũng Áng thu hút hàng ngàn lao động với hàng trăm dịch vụ trong đó có những vấn đề liên quan đến thủ tục hành chính và dịch vụ hành chính công.

Với mục tiêu đổi mới dịch vụ hành chính công, trong nhiều năm nay Hà Tĩnh đã tăng cường bộ máy ở các cơ quan đơn vị thực hiện dịch vụ hành chính công, từng bước cải thiện chất lượng của các trung tâm giao dịch một cửa liên thông.

Đến nay, toàn tỉnh đã phủ kín trung tâm một cửa tại các cơ quan đơn vị và chính quyền các cấp, trong hai năm gần đây các trung tâm giao dịch một cửa đã giải quyết hàng trăm ngàn thủ tục. Chỉ tính riêng trong năm 2016 toàn tỉnh đã giải quyết gần 20.000 thủ tục dịch vụ hành chính công cho các cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp.

Để có những kết quả này, cấp ủy chính quyền đã vào cuộc một cách quyết liệt thực hiện các cải cách hành chính, các ứng dụng dịch vụ công của Chính phủ.

Ngày 29/6/2016, Tỉnh ủy Hà Tĩnh đã ban hành Kết luận số 05-KL/TU về thực hiện thí điểm cải cách tổ chức bộ máy, đồng ý chủ trương thực hiện thí điểm thành lập trung tâm hành chính công tỉnh và trung tâm hành chính công một số đơn vị cấp huyện; xây dựng đề án hỗ trợ các xã khó khăn được đầu tư, xây dựng bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế MC/MCLT quy định tại Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg.

Ngay sau khi có chủ trương, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã có Quyết định số 531/QĐ-UBND, ngày 23/2/2017 thành lập Trung tâm Hành chính công tỉnh Hà Tĩnh nhằm đưa thủ tục hành chính của các sở về một đầu mối. Đến ngày 13/7/2017, Trung tâm chính thức được đi vào hoạt động đánh dấu cho sự đột phá, đổi mới mạnh mẽ trong việc thực hiện dịch vụ hành chính công cấp tỉnh.

Với chức năng là đầu mối tập trung để tiếp nhận, hướng dẫn, phối hợp giải quyết hồ sơ và trả kết quả giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính (TTHC) cho cá nhân, tổ chức. Đến nay, số TTHC đưa vào thực hiện tại Trung tâm Hành chính công tỉnh là 1.086/1.267 thủ tục hành chính, trên 100 lĩnh vực thuộc thẩm quyền giải quyết của 18 đơn vị.

Các doanh nghiệp, người dân rất phấn khởi khi đến giao dịch tại Trung Tâm.

Trong quá trình đổi mới dịch vụ hành chính công theo hướng đồng bộ, Hà Tĩnh định hướng mạnh mẽ cho các dịch vụ công trực tuyến ở các mức độ. Theo kết quả tổng hợp, đến nay Hà Tĩnh đã cung cấp thành công dịch vụ công trực tuyến 100% đối với mức độ 1 và mức độ 2; 1188 dịch vụ công trực tuyến đối với mức độ 3. Đối với dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 do tính chất đặc thù hiện tại đã được thực hiện tại các cơ quan như Sở Tài chính, Sở Giao thông Vận tải các đơn vị ngành dọc như Hải quan, Thuế và Kho bạc Nhà nước.

Theo lộ trình của tỉnh, thời gian tới các dịch vụ công trực tuyến ở các đơn vị này sẽ được tích hợp vào cổng dịch vụ công của tỉnh nhằm hoàn thiện hệ thống tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp, tổ chức khi giao dịch, thực hiện các thủ tục hành chính.

Lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo cải cách dịch vụ hành chính

Ông Lê Văn Dũng, Trưởng phòng CNTT, Sở TT&TT Hà Tĩnh cho biết, việc triển khi thành công, hiệu quả dịch vụ công trực tuyến ở các mức độ sẽ là cơ sở để Hà Tĩnh cải thiện chỉ số cải cách hành chính quốc gia (PAPI), chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) và mức độ ứng dụng CNTT trong các cơ quan nhà nước. Đây là các chỉ số quan trọng có vai trò trong việc thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2011-2020 theo tinh thần Chỉ thị số 7/CT-TTg ngày 22/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ. Việc cung cấp dịch vụ hành chính tốt, công khai minh bạch hóa thông tin sẽ là cơ sở giúp người dân tiếp cận, tiến hành các thủ tục hành chính một cách thuận lợi nhất, đặc biệt cá nhân tổ chức tham gia thực hiện các thủ tục hành chính không còn bị phiền hà, nhũng nhiễu.

Từ thực tế tinh giản các thủ tục, đổi mới chất lượng cung cấp dịch vụ bằng nhiều hình thức, công khai minh bạch hóa thông tin, bố trí cán bộ có phẩm chất, trình độ chuyên môn đã từng bước nâng cao chất lượng mang tới sự hài lòng cho người dân. Bên cạnh đó, thủ tục khoa học, đơn giản, nhanh gọn, đặc biệt việc sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 đã tạo thuận lợi cho các cá nhân đơn vị ở xa, tiết kiệm được thời gian chi phí… đã tạo ra một hành ảnh mới cho quá trình giải quyết thủ tục hành chính vốn ít có thiện cảm từ trước.

Ông Hoàng Tùng Phong – Phó Giám đốc Trung tâm Hành chính công Hà Tĩnh, trao đổi với PV Infonet.

Ông Hoàng Tùng Phong, Phó Giám đốc Trung tâm Hành chính công Hà Tĩnh cho biết: “Chất lượng cán bộ là vấn đề quan trọng trong thực hiện các thủ tục hành chính, sau đó là đạo đức tác phong khi tiếp xúc với nhân dân. Vì thế, cán bộ của trung tâm được lựa chọn, điều động từ các sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh, các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn thực hiện việc tiếp nhận, hướng dẫn, phối hợp giải quyết hồ sơ và trả kết quả giải quyết hồ sơ thủ tục tại trung tâm.

Ông Phong cũng cho biết thêm: “Từ khi thành lập đến nay trung tâm hành chính công đã từng bước hoàn thiện, đáp ứng nhu cầu của người dân với phương châm “Lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo hoạt động” hướng đến một trung tâm hành chính công hiện đại. Đến nay, số TTHC đưa vào thực hiện tại Trung tâm Hành chính công tỉnh là 1.086/1.267 thủ tục hành chính, trên 100 lĩnh vực thuộc thẩm quyền giải quyết của 18 đơn vị. Ngoài Trung tâm Hành chính công tỉnh, một số trung tâm hành chính công cấp huyện cũng đã được thành lập như Thạch Hà, Đức Thọ … các đơn vị này bước đầu đã góp phần giúp người dân tiếp cận với các thủ tục nhanh gọn, hiệu quả.

Trung tâm hành chính công cấp tỉnh và một số huyện tại Hà Tĩnh mới đi vào hoạt động nhưng đây là tiền đề để tạo ra một môi trường công vụ minh bạch, hiệu quả và nhanh gọn. Nếu trước đây thủ tục tại các phòng giao dịch một cửa của các sở, ngành người dân doanh nghiệp thường xuyên phải tiếp cận bộ phận chuyên môn, khó có thể minh bạch hóa, quy trình một cửa chưa thể thực hiện tuyệt đối, thì nay các dịch vụ công tại trung tâm được công bố rõ ràng, thông tin minh bạch thì việc nhũng nhiễu, gây khó khăn là không có cơ hội tồn tại”.

Anh Nguyễn Thành Nam, chủ một doanh nghiệp cho biết: “Thường việc thực hiện các thủ tục hành chính để cấp đổi các giấy phép tại trung tâm hành chính công rất thuận tiện, đúng hẹn. Trước đây việc cấp đổi có thể mất nhiều thời gian, phải đến trực tiếp các Sở ngành liên quan, bây giờ tất cả đều quy về một mối rất thuận tiện…”.

Chị Hoàng Thị Hồng, một người dân ở thành phố Hà Tĩnh cho chia sẻ: “Trước đây khi chưa có Trung tâm hành chính công, để làm một thủ tục hành chính phải mất vài tuần xách hồ sơ từ nơi này qua nơi khác rất tốn thời gian. Từ khi Trung tâm Hành chính công tỉnh đi vào hoạt động, đến làm các thủ tục được hướng dẫn tận tình, nhanh gọn, rút ngắn thời gian đi lại rất thuận lợi cho mọi người dân khi đến làm các thủ tục hành chính…”

Trao đổi với PV, ông Lâm Ngọc Dũng, Chánh Văn phòng Sở Nội Vụ Hà Tĩnh cho biết: “Tính từ ngày khai trương đến nay Sở Nội vụ tiếp nhận và xử lý: 20 thủ tục hành chính thuộc các lĩnh vực thi đua, khen thưởng; Hội tổ chức phi chính phủ và công chức viên chức, trong đó có 11 thủ tục hành chính trả trước hạn, đúng hạn, 01 thủ tục hành chính quá hạn và 08 thủ tục hành chính đang xử lý chưa đến hạn. Nhìn chung các thủ tục hành chính giải quyết tại Trung tâm hành chính công đều thực hiện trả kết quả trước hạn, đúng hạn so với phiếu hẹn, có một số thủ tục hành chính chậm giải quyết là do một số quy trình giải quyết có liên thông đến các cơ quan trung ương đóng trên địa bàn và từ cấp xã, cấp huyện liên thông lên cấp tỉnh…”.

Tình hình giải quyết hồ sơ của trung tâm Hành chính công Hà Tĩnh được công bố vào đầu tháng 10/2017.

Cùng với việc đổi mới hoạt động dịch vụ hành chính công, từ năm 2015 đến nay UBND tỉnh Hà Tĩnh cũng đã ban hành hành hơn 60 quyết định công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các sở, ban, ngành cấp tỉnh, các thủ tục hành chính cấp huyện, xã.

Đây là cơ sở pháp lý, là điều kiện để bảo đảm cung cấp đầy đủ các thông tin về thủ tục hành chính và các văn bản có liên quan quy định về thủ tục hành chính theo quy định của Chính phủ tạo thuận lợi nhất trong thực hiện dịch vụ hành chính công.

Với xu hướng hội nhập và phát triển, dịch vụ hành chính công sẽ là mảng phức tạp và đa dạng, đòi hỏi yêu cầu đổi mới không ngừng. Đột phá trong cải cách hành chính công sẽ tạo lập những bước đi vững chắc cho Hà Tĩnh trong việc phục vụ nhân dân, góp phần cải cách hành chính ở địa phương.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet