Hà Tĩnh: Hàng loạt cán bộ bị kỷ luật sau "sự cố môi trường Formosa"

Trung Hoa

Liên quan đến sự cố môi trường do Formosa xả thải và chôn chất thải trái phép, các sở ban ngành và địa phương ở Hà Tĩnh đã kỷ luật nhiều cán bộ.
Hệ thống ổng xả thải Formosa

Sở Nội vụ tỉnh Hà Tĩnh vừa có báo cáo UBND tỉnh về kết quả kiểm điểm và tự nhận hình thức kỷ luật của các cá nhân, tập thể liên quan đến việc Formosa xả thải, gây ra sự cố môi trường và chôn lấp rác thải.

Cụ thể, 4 cán bộ, công chức cấp xã thuộc thị xã Kỳ Anh; Trưởng phòng Thẩm định - Đánh giá tác động môi trường (Sở Tài nguyên - Môi trường), 1 Phó trưởng phòng Cảnh sát môi trường (Công an tỉnh) bị khiển trách. 

Ban quản lý khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh đang thực hiện quy trình xử lý kỷ luật đối với Trưởng phòng Tài nguyên - Môi trường.

Hiện UBND thị xã Kỳ Anh cũng đã kỷ luật với hình thức khiển trách đối với 4 cán bộ, công chức cấp xã.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet