Hà Tĩnh hoàn thành Đại hội Đảng cấp trên cơ sở nhiệm kỳ 2015-2020

PV

Đến ngày 19/8/2015, Hà Tĩnh đã có 20/20 tổ chức Đảng cấp trên cơ sở trực thuộc Tỉnh ủy hoàn thành đại hội nhiệm kỳ 2015-2020.

Thực hiện các chỉ thị, kế hoạch của Trung ương về Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015-2020, từ cuối tháng 6/2015, BTV Tỉnh ủy Hà Tĩnh đã chọn 3 đơn vị: Đảng bộ huyện Cẩm Xuyên, Đảng bộ huyện Vũ Quang và Đảng bộ BĐBP tỉnh để tiến hành đại hội điểm, trên cơ sở đó tổ chức họp rút kinh nghiệm để triển khai đại trà.

Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh Hà Tĩnh

Đại hội Đảng cấp trên cơ sở tỉnh Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2015-2020 đã diễn ra đúng quy định, chuẩn bị công phu, quá trình thảo luận tại đại hội dân chủ, tự phê bình và phê bình nghiêm túc.Tại đại hội, các đại biểu đã thể hiện tinh thần trách nhiệm cao trong việc tham gia góp ý các văn kiện và dự thảo báo cáo của Trung ương, của Tỉnh ủy trình đại hội sắp tới.

Công tác nhân sự cấp ủy được các đảng bộ cấp trên cơ sở của Hà Tĩnh chỉ đạo chặt chẽ, chuẩn bị chu đáo và thực hiện theo đúng quy trình hướng dẫn của cấp trên, tỷ lệ cấp ủy trẻ, nữ cơ bản đảm bảo đúng quy định và nâng cao được chất lượng đội ngũ cấp ủy so với nhiệm kỳ trước.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet