Hà Tĩnh: Hơn 60 tỉ đồng phát triển bưởi đặc sản Phúc Trạch

Hà Vũ

Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa ký quyết định phê duyệt dự án bảo tồn, nhân giống và phát triển giống cây đặc sản bưởi Phúc Trạch giai đoạn 2016-2020 tại huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) với kinh phí đầu tư hơn 60 tỉ đồng.
Hơn 60 tỉ đồng được được UBND tỉnh phê duyệt nhằm bảo tồn, nhân giống và phát triển giống bưởi Phúc Trạch.

Theo đó, mục tiêu của dự án là bảo tồn, quản lý, khai thác và sử dụng có hiệu quả nguồn gen bưởi Phúc Trạch; nghiên cứu áp dụng các biện pháp kỹ thuật, tăng năng suất, cải thiện chất lượng, mẫu mã sản phẩm; tổ chức nhân giống đảm bảo chất lượng, số lượng phục vụ cho việc phát triển vùng trồng mới; hình thành vùng sản xuất hàng hóa tập trung, năng suất, chất lượng cao.

Nghiên cứu tăng khả năng chống chịu điều kiện tự nhiên, lùn hóa; nghiên cứu cải thiện áp dụng cơ giới vào quá trình thụ phấn bổ sung; nghiên cứu chọn tạo giống bưởi không hạt, ít hạt.

Các hạng mục hạ tầng cần đầu tư xây dựng gồm: quy hoạch xóm 11, xã Phúc Trạch với diện tích 3 hecta để xây dựng hạ tầng khu giống đảm bảo đủ điều kiện nghiên cứu và phát triển nguồn giống bưởi chất lượng cao; sửa chữa, cải tạo 5 nhà lưới; nhà kho; hệ thống rãnh nước; hệ thống điện thắp sáng và hệ thống tưới phun mưa.

UBND huyện Hương Khê được giao làm chủ đầu tư dự án này. Tổng mức đầu tư cho dự án là hơn 60 tỉ đồng.

Bưởi Phúc Trạch là giống bưởi đặc sản của huyện miền núi Hương Khê (Hà Tĩnh). Phúc Trạch là tên làng, nơi được cho là nơi cây bưởi cho quả ngon nhất.

Hiện nay, bưởi Phúc Trạch được trồng tập trung chủ yếu ở 4 xã gồm: Phúc Trạch, Hương Trạch, Hương Đô, Lộc Yên, huyện Hương Khê, Hà Tĩnh.

Một số địa phương khác tại tỉnh Hà Tĩnh cũng nhân giống trồng bưởi Phúc Trạch nhưng theo người dân thì không được thơm ngon như bưởi được trồng tại làng Phúc Trạch.

Năm 2002, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn công nhận bưởi Phúc Trạch là một trong bảy loại cây ăn quả quý hiếm cấm không được xuất khẩu giống.

Năm 2004, Cục Sở hữu trí tuệ - Bộ Khoa học và Công nghệ đã chính thức cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu hàng hóa cho sản phẩm bưởi Phúc Trạch.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet