Hà Tĩnh: Lập 6 tổ giám sát kê khai bồi thường thiệt hại sự cố môi trường

Trương Hoa

Ngày 19/8, thông tin từ Văn phòng UBND tỉnh Hà Tĩnh cho biết, tỉnh này vừa ban hành quyết định thành lập 6 tổ công tác kiểm tra, chỉ đạo, giám sát việc kê khai bồi thường thiệt hại sự cố môi trường do Formosa xả thải gây ra vào tháng 4/2016 vừa qua.

 

Thành lập 6 tổ giám sát, kê khai, bồi thường thiệt hại sự cố môi trường (ảnh: T.Hoa)

Theo đó, các tổ công tác này có trách nhiệm kiểm tra, giám sát, chỉ đạo việc kê khai, xác định thiệt hại tại cấp huyện, cấp xã và ở thôn/xóm đảm bảo nguyên tắc, mục đích, yêu cầu và đúng quy trình, hướng dẫn.

Cụ thể, 6 tổ công tác được thành lập tại các địa phương chịu ảnh hưởng trực tiếp gồm: thị xã Kỳ Anh, huyện Kỳ Anh, Cẩm Xuyên, Lộc Hà, Nghi Xuân, riêng Thạch Hà và TP Hà Tĩnh gộp thành một tổ.

Các tổ công tác chịu trách nhiệm kiểm tra, giám sát, chỉ đạo việc kê khai, xác định thiệt hại tại cấp huyện, cấp xã và ở thôn/xóm đảm bảo nguyên tắc, mục đích, yêu cầu và đúng quy trình, hướng dẫn tại Văn bản số 6851/BNN-TCTS ngày 12/8/2016 của Bộ NN&PTNT, kế hoạch của UBND tỉnh và các quy định hiện hành có liên quan.

Hàng ngày tổng hợp kết quả thực hiện tại các địa phương báo cáo về Sở NN&PTNT trước 15h để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh; trường hợp phát hiện có vi phạm, kịp thời báo cáo, tham mưu đề xuất UBND tỉnh xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật.

Ngoài ra, UBND tỉnh giao UBND các huyện (Nghi Xuân, Lộc Hà, Thạch Hà, Cẩm Xuyên, Kỳ Anh, thị xã Kỳ Anh và TP Hà Tĩnh) phối hợp chặt chẽ với tổ công tác trên địa bàn chỉ đạo UBND các xã báo cáo đầy đủ số liệu, hồ sơ liên quan cho tổ công tác; Sở NN&PTNT đôn đốc, cập nhật, tổng hợp tình hình, tiến độ, kết quả thực hiện kê khai, xác định thiệt hại trên địa bàn toàn tỉnh, báo cáo UBND tỉnh trước 16h hàng ngày.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet