Hà Tĩnh: Tỉnh đoàn và Công an tỉnh phối hợp hành động phòng chống tội phạm ma túy

M.A

Vừa qua, Công an tỉnh và Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Hà Tĩnh đã lên kế hoạch phối hợp cùng thực hiện chương trình “về “Phối hợp hành động phòng, chống ma túy trong thanh thiếu niên” giai đoạn 2016 – 2020.

Đây là kế hoạch nhằm đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 21- CT/TW ngày 26/3/2008 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy trong tình hình mới”; Chỉ thị số 48/CT-TW ngày 22/10/2010 của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng về công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới”; Chiến lược quốc gia phòng, chống ma túy và triển khai hiệu quả Nghị quyết liên tịch 03 giữa lực lượng Công an nhân dân và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các cấp về phối hợp hành động phòng, chống ma túy trong thanh thiếu niên.

Hà Tĩnh: Tỉnh đoàn và Công an tỉnh phối hợp hành động phòng chống tội phạm ma túy - ảnh 1
Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Hà Tĩnh làm việc với Công an tỉnh Hà Tĩnh. Ảnh: Cổng thông tin Công an tỉnh Hà Tĩnh.

Theo nội dung kế hoạch, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Hà Tĩnh sẽ cùng Công an tỉnh phối hợp nhiều biện pháp cụ thể. Từ các biện pháp này, hướng đến mục đích nhằm Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục về tác hại của ma túy, tệ nạn ma túy nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật trong thanh thiếu niên. Các cơ quan sẽ tổ chức biên soạn, phát hành các tài liệu tuyên truyền về luật phòng, chống ma túy phù hợp với từng nhóm đối tượng thanh thiếu niên phục vụ công tác tuyên truyền, phổ biến, tập huấn, bồi dưỡng ở các cấp. Hàng năm, phối hợp với các ngành liên quan như: Sở Văn hóa - Thể thao & Du lịch, Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật tỉnh, Sở Giáo dục - Đào tạo, Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh, Báo Hà Tĩnh… tổ chức các cuộc thi viết, vẽ, sáng tác các tác phẩm, tiểu phẩm, làm phóng sự ngắn, sáng tác ảnh nghệ thuật, âm nhạc, triển lãm lưu động,… về phòng, chống ma túy và công tác đấu tranh phòng, chống tệ nạn ma túy trong thanh thiếu niên.

Một trong các hoạt động phối hợp là tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức về công tác đấu tranh phòng chống ma túy cho đội ngũ cán bộ Đoàn các cấp, hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên của Đoàn, công an và thành viên các đội thanh niên tình nguyện “Thắp sáng niềm tin”,… Tổ chức các đợt cao điểm hoạt động tuyên truyền, phòng, chống ma túy trong thanh thiếu niên hưởng ứng Tháng hành động phòng, chống ma túy và Ngày toàn dân phòng, chống ma túy 26/6, Ngày pháp luật Việt Nam,..;

Hai cơ quan cũng nhất trí sẽ cùng triển khai quyết liệt các biện pháp ngăn chặn, đấu tranh, phát hiện, bắt giữ, xử lý các hành vi phạm tội liên quan đến tội phạm, tệ nạn ma túy; Tổ chức triển khai xây dựng, nhân rộng các mô hình điển hình, sáng tạo, hiệu quả trong công tác phòng, chống ma túy trong thanh thiếu niên

Hai cơ quan sẽ phối hợp rà soát, đánh giá chất lượng các mô hình đã và đang triển khai ơ cơ sở, có cơ chế hỗ trợ nguồn lực cho các mô hình Đội thanh niên xung kích an ninh, Câu lạc bộ phòng, chống ma túy; Đội thanh niên tình nguyện tuyên truyền phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội; kiện toàn, đẩy mạnh hiệu quả hoạt động, nhân rộng các mô hình hay, cách làm tốt từ các địa phương, đơn vị.

Cả hai cơ quan sẽ tiếp tục phối hợp đẩy mạnh hoạt động Đội thanh niên tình nguyện “Thắp sáng niềm tin” ở các địa phương, đơn vị, góp phần phát huy vai trò xung kích của thanh niên, lực lượng công an tham gia đấu tranh phòng, chống ma túy và cảm hóa, giúp đỡ các đối tượng thanh thiếu niên chậm tiến; Nhân rộng chương trình giao lưu “Thắp sáng ước mơ hoàn lương” tại các trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng đối với các đối tượng thanh thiếu niên phạm tội và mắc tệ nạn ma túy; Tiếp tục đẩy mạnh hoạt động “3 cùng” trong các đối tượng thanh niên đặc biệt là sinh viên tại các Trung tâm cai nghiện, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng trên địa bàn tỉnh;

Công an tỉnh cùng Tỉnh đoàn cũng sẽ tiếp tục phối hợp thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động xây dựng “Xã ba không”, “Ba không với ma túy” trong thanh thiếu niên; tổ chức cho đoàn viên, thanh thiếu niên ký cam kết triển khai thực hiện Cuộc vận động gắn với tuyên truyền để đoàn viên, thanh niên tự ý thức không tham gia các hoạt động liên quan đến sử dụng, buôn bán, tàng trữ, vận chuyển trái phép các chất ma túy; không dung túng, bao che cho tội phạm và tệ nạn ma túy. Phát huy vai trò xung kích của đoàn viên, thanh niên trong việc phát hiện, tố giác các đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật về ma túy và các điểm hoạt động tệ nạn ma túy thông qua mô hình “Hòm thư tố giác tội phạm”, hoạt động “Tìm địa chỉ đen”, Câu lạc bộ “Bạn giúp bạn”, “Tuổi trẻ với pháp luật”,…

Đặc biệt, hai cơ quan sẽ cùng nhau đẩy mạnh công tác phối hợp cảm hóa, giúp đỡ, giáo dục thanh thiếu niên sau cai nghiện tái hòa nhập cộng đồng.

Kế hoạch trong giai đoạn 2016 -2020 cũng là các hoạt động nhằm nâng cao hiệu quả công tác phối hợp giữa lực lượng Công an nhân dân với Tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và các tổ chức đoàn thể trong phòng, chống tội phạm ma túy nói chung và phòng, chống ma túy trong thanh thiếu niên.

  • Tag:
cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet