Hai Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng & Nguyễn Chí Dũng sẽ đăng đàn Quốc hội

N. Huyền

Chiều nay (6/10), ngày làm việc cuối cùng của phiên họp thứ 4, Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIV. Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc đã báo cáo dự kiến nội dung kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XIV.
Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc báo cáo trước Ủy ban Thường vụ Quốc hội về dự kiến nội dung chương trình Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XIV

Theo đó, kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XIV sẽ bắt đầu từ ngày 20/10 đến ngày 21/11. Dự kiến nội dung kỳ họp gồm các nội dung: 

Về công tác xây dựng pháp luật, Quốc hội sẽ xem xét thông qua 4 dự án luật: Luật về hội; Luật tín ngưỡng, tôn giáo; Luật đấu giá tài sản; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật hình sự số 100/2015/QH13; Và  thông qua dự thảo nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 55/2010/QH12 về miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp.

Quốc hội cũng cho ý kiến 12 dự án luật: Luật đường sắt (sửa đổi); Luật quản lý ngoại thương; Luật quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ; Luật hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ; Luật quản lý, sử dụng tài sản nhà nước (sửa đổi);  Luật thủy lợi; Luật chuyển giao công nghệ (sửa đổi); Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước (sửa đổi); Luật cảnh vệ; Luật du lịch (sửa đổi); Luật trợ giúp pháp lý (sửa đổi); Luật quy hoạch.

Ngoài ra, Quốc hội sẽ xem xét báo cáo về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2016; kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2017 (trong đó có đề cập đến các giải pháp thực hiện 5 năm theo Chương trình hành động của Chính phủ nhiệm kỳ 2016-2020).

Quốc hội cũng xem xét báo cáo về kết quả thực hiện ngân sách nhà nước năm 2016; dự toán ngân sách nhà nước và phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2017 (nội dung liên quan đến “các giải pháp thực hiện 5 năm theo Chương trình hành động của Chính phủ nhiệm kỳ 2016-2020” được thể hiện trong Báo cáo kế hoạch tài chính 5 năm 2016-2020).

“Quốc hội em xét, quyết định kế hoạch tái cơ cấu nền kinh tế giai đoạn 2016-2020 (theo quy định tại Nghị quyết của Quốc hội về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2016); Xem xét, quyết định kế hoạch tài chính 5 năm, kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020; mục tiêu, định hướng huy động, sử dụng vốn vay và quản lý nợ công giai đoạn 2016-2020 (trong đó có đánh giá toàn diện các mặt công tác huy động, sử dụng vốn vay và quản lý nợ công giai đoạn 2011-2015)” – Tổng thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc báo cáo.

Ngoài ra, cũng tại kỳ họp này, Quốc hội cũng được nghe báo cáo khắc phục hậu quả do sự cố môi trường liên quan đến Formosa, bài học kinh nghiệm và các giải pháp để bảo vệ môi trường (kết hợp thảo luận cùng kinh tế-xã hội); nghe báo cáo về tình hình Biển Đông.

Đáng lưu ý, ngày 1/11, Thành viên Chính phủ phát biểu giải trình, làm rõ vấn đề đại biểu Quốc hội nêu. 

Ngày 2/11, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng và Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng phát biểu giải trình, làm rõ vấn đề đại biểu Quốc hội nêu. 

Ngày 3/11, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng phát biểu giải trình, làm rõ vấn đề đại biểu Quốc hội nêu. 

Trong 3 ngày 7,8,9/11 sẽ diễn ra phiên chất vấn và trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội.

Báo cáo dự thảo nội dung và chương trình kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XIV đã nhận được sự đồng thuận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet