Hải Dương hoàn thành Đại hội Đảng cấp cơ sở

ĐB

Hải Dương đã hoàn thành công Đại hội Đảng bộ cơ sở nhiệm kỳ 2015 - 2020, tạo tiền đề cho Đại hội cấp trên cơ sở, tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI.

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Hải Dương Đỗ Quốc Tiến cho biết, Đại hội cấp cơ sở nhiệm kỳ 2015- 2020 có nhiều điểm mới như: hệ thống văn bản chỉ đạo của Trung ương và Tỉnh ủy về việc chuẩn bị, tổ chức Đại hội rất rõ ràng, đầy đủ, chặt chẽ, nhất là quy trình chuẩn bị văn kiện và nhân sự trình đại hội. Cấp ủy các cơ sở phát huy dân chủ trong Đảng, đề cao trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong công tác chuẩn bị, tổ chức đại hội; hệ thống các văn kiện đại hội được chuẩn bị nghiêm túc, tập hợp được trí tuệ của đảng viên, cán bộ, công chức và các tầng lớp nhân dân. Các báo cáo chính trị đã đề ra được những mục tiêu, phương hướng, giải pháp để thực hiện nhiệm vụ chính trị trong nhiệm kỳ tới. Báo cáo kiểm điểm của Ban chấp hành, Dự thảo Nghị quyết Đại hội được chuẩn bị sớm nên có chất lượng tốt...

    Một đại hội chi bộ cơ sở tại Hải Dương        Nguồn: haiduongcity.haiduong.gov

Công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội Đảng các cấp được tiến hành chặt chẽ, thực hiện đầy đủ các bước. Nhân sự cấp ủy khóa mới bảo đảm tiêu chuẩn, có tín nhiệm cao trong Đảng bộ… Đại hội Đảng các cấp diễn ra trong không khí dân chủ, cởi mở, tạo được khí thế sôi nổi, phấn khởi đối với các đại biểu dự Đại hội. Tiến tới Đại hội Đảng cấp trên cơ sở và Đảng hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Hải Dương lần thứ XVI nhiệm kỳ 2015  - 2020, Tỉnh ủy Hải Dương sẽ tiếp tục chỉ đạo các Đảng bộ cấp trên cơ sở chú trọng việc xây dựng báo cáo chính trị với các giải pháp thiết thực, phù hợp với các chỉ tiêu đã được xác định, nâng cao chất lượng Dự thảo Nghị quyết, tạo điều kiện, dành nhiều thời gian hơn cho các đại biểu thảo luận, góp ý kiến, thông qua; thực hiện tốt quy trình về công tác nhân sự trước, trong Đại hội để lựa chọn và bầu cấp ủy khóa mới có đủ phẩm chất, năng lực, bản lĩnh chính trị, hoàn thành tốt Nghị quyết của Đại hội; chú trọng nhân tố mới, tích cực, cán bộ trẻ, cán bộ nữ... 

Dự kiến trong tháng 8.2015, Hải Dương sẽ hoàn thành Đại hội Đảng cấp trên cơ sở.

 

 

 


cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet