Hải Dương thành lập Ban công tác người khuyết tật tỉnh

H.Yến

UBND tỉnh Hải Dương vừa có quyết định thành lập Ban công tác người khuyết tật (NKT) nhằm giúp UBND tỉnh chỉ đạo, phối hợp giữa các sở, ngành, địa phương trong việc giải quyết những vấn đề liên quan về cơ chế, chính sách để thực hiện công tác NKT.
Ảnh minh họa

Theo quyết định của UBND tỉnh Hải Dương, ngoài nhiệm vụ giúp UBND tỉnh chỉ đạo, phối hợp giữa các sở, ngành, địa phương trong việc giải quyết những vấn đề liên quan về cơ chế, chính sách để thực hiện công tác người khuyết tật. Ban công tác người khuyết tật tỉnh còn giúp UBND tỉnh nghiên cứu, đề xuất phương hướng, kế hoạch hoạt động hằng năm về công tác người khuyết tật;

Đồng thời xây dựng chương trình, đề án, kế hoạch thực hiện công tác người khuyết tật; thực hiện các hoạt động hợp tác quốc tế về người khuyết tật; phát huy trách nhiệm của các cấp,các ngành tham gia thực hiện Công ước của Liên hợp quốc về quyền người khuyết tật;

Ngoài ra sẽ đôn đốc, kiểm tra, đánh giá việc thực hiện Luật Người khuyết tật và các chế độ, chính sách hỗ trợ người khuyết tật, người làm công tác người khuyết tật.

Quyết định trên cũng nói rõ, Trưởng ban công tác người khuyết tật tỉnh sẽ là Phó Chủ tịch UBND tỉnh phụ trách khối văn hóa - xã hội.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet